Yazı

Darbecilerden Hesap Sorma Yalanı…
Darbecilerden Hesap Sorma Yalanı… 

Yaşar Varış

AKP sözcüleri ve Sayın Başbakan devletin tüm olanaklarını kullanarak yürüttüğü referandum gezilerinde 12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak referandumda evet denmesi halinde “12 Eylül darbecilerinden hesap sorulacağını, bu referandum ile anayasanın geçici 15. maddesinin kaldırılacağını, bundan sonra kimsenin darbe yapamayacağını” söyleyerek vatandaştan “evet” oyu istemektedir.

Gerçekten öylemidir?
12 eylül darbesini yapan generaller ve yardımcıları yargılanabilir mi;?
Ve AKP, bu düşüncesinde samimimidir?
Bir kere hemen söyleyelim. Anayasanın geçici 15. maddesi kalksa bile Kenan Evren ve arkadaşları hukuken yargılamak mümkün değildir.
Çünkü öncelikle geçici 15. madde af normundadır. Bu madde 12. eylülü yapanlara af getirmiştir. Hiç kimse “ben bu affı kaldırıyorum. Bunları yargılayacağım” diyemez.
İkincisi, anayasanın 38.maddesine göre ” kimse işlendiği zaman yürürlükte olan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. Sonradan bu fiiller suç sayılsa bile Türk Ceza Yasasına göre aynı konuda iki ayrı düzenleme varsa failin lehine olan hükümler uygulanacağı için gene yargılanıp onlara ceza verilemez.
Üçüncüsü de TCK yasası hükümlerine göre olayda zamanaşımı süresi dolmuştur. Bu kişiler yargılanıp, cezalandırılamaz.
Pekiyi. Bunları sayın başbakan ve AKP yönetimi bilmiyorlar mı?
Elbette biliyorlar.
Ama 12 Eylül askeri darbesinden beslenmiş oldukları ve istedikleri rejimi kurma yolunda engel gördükleri anayasa mahkemesini ve Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulunun yapısını kendi lehlerine değiştirmek için bu konuyu bilmezlikten gelip halkı kandırmaya çalışıyorlar.
Sanki kendileri “12 Eylül darbesine karşı çıkmışlar, o darbe ile yok edilen kişisel hak ve özgürlüklere çok üzülmüşler, bir daha böyle şeyler olmasın istiyorlarmış” gibi hava estirmek istiyorlar.
Bunun yanında anayasanın 20 ye yakın maddesinde de kimsenin karşı çıkmadığı, hatte mecliste muhalefet partilerinin bile “ bu iki maddeden bunları ayırın, biz de evet oyu verelim” dedikleri bazı değişiklikleri  de pakete ekleyip insanlarımızı kandırmaya çalışıyorlar.
Bu davranış samimi bir davranış değildir. Bunun adı şark kurnazlığıdır. Halka tuzak kurmaktır.
Türk halkı 12 Eylülde bu tuzağa düşmeyecektir. Düşmemelidir.
Ayrıca, bu gün ülkede uygulananların 12 Eylül 1980 de uygulananlardan pek farkı da yoktur.
1980 de ülkede tarikatlar, cemaatler kolandı. Şimdi de kollanıyor.
O zaman üniversite hocaları, sendikacılar, gazeteciler tutuklanıp aylarca hakim önüne çıkarılmayı beklediler. Şimdi de aynı uygulamalar sürüyor.
O dönem terör vardı. Şimdi daha beteri var. Her gün askerlerimiz, polislerimiz şehit ediliyor.
Özetle, Referandum ile AKP’nin demokratikleşme diye bir niyeti, amacı yok. Onun amacı iktidarını kalıcı yapacak önlemleri almak. İktidarlarını pekiştirmek.
Darbecilerden hesap sormak filan palavranın ta kendisi.11.08.2010

12 Ağustos 2010  11:03:20 - Okuma: (518)  Yazdır
Haftanın Hit Haberleri

İstatistik