Yazı

Uğur Mumcu’yu Anarken…
Uğur Mumcu’yu Anarken… 

Yaşar Varış

Uğur Mumcu bundan 17 yıl önce 24 Ocak günü arabasına yerleştirilen bir bomba ile kahpece öldürüldü.

Bu yüzden on yedi yıldır her 24 Ocak tarihlerinde onu sevenler, onun ilkelerine sahip çıkanlar gerek katledildiği yerde, gerek mezarı başında gerekse ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olduğu Mustafa Kemal Atatürk’ün önündeki alanlarda toplanıp onu anıyorlar, bağlılıklarını sergiliyorlar.
Uğur Mumcu’yu öldürenler onun sadece bedeninin bizden aldılar. O’nun düşüncelerini, örnek kişiliğini yok edemediler, edemeyecekler.
Uğur Mumcu, gerçek bir Atatürkçü idi.
Tam bağımsızlıktan yana idi.
Ülkesinin zenginliklerinin yabancı ülkelerce sömürülmesine karşı idi.
 O son dönemde sömürünün orduların işgali ile değil, yabancı devletlerin bizim gibi az gelişmiş ülkeleri, içeriden buldukları işbirlikçiler vasıtası ile ele geçirilip sömürüldüğünü biliyordu.
Bu anlamda Anti-emperyalist idi. Ülkesinin çıkarlarını her alanda korkmadan eğilmeden, bükülmeden savunuyordu. Bu anlamda da ulusalcı idi, milliyetçi idi, devrimci idi. Her yönü ile tam bir Atatürkçü idi.
Bu yüzden Amerika’nın izlediği politikalara, İMF ye, Dünya bankasına, NATO’ya karşı idi.
Uğur Mumcu, Emperyalist ülkelere karşı savaşmadıkça geri kalmış ülkelerin kalkınamayacağını, tam bağımsız olamayacağını biliyordu.
Bu yüzden anti-emperyalist savaşımın aynı zamanda ulusal çıkarlara sahip çıkma, işçilerin emeğine sahip çıkma, köylülerin ürünlerine sahip çıkma, ulusal değerlerimize sahip çıkma anlamına geldiğini söylüyordu.
Bu savaşım ulusalcılık, milliyetçilik yanında aynı zamanda sınıfsallık da içer diyordu.
Bu yüzden Uğur Mumcu emekten, emekçiden, köylülerden, memurlardan, ulusal yerli sermayeden yanaydı.
Dünyada bunun en güzel örneğini Mustafa Kemal Atatürk vermişti. O dönemde ülkemizi işgal etmiş emperyalist güçlere karşı tüm ulusal güçleri örgütlemiş, dünyada ilk ulusal kurtuluş savaşını vermişti.
Ezilen Asya, Afrika ülkelerine örnek olmuştu.
Şimdi emperyalist devletlerin yeni sömürgecilik taktiklerine karşı da uyanık olmayı öneriyordu.
Ülkemizi ekonomik yardım adı altında ipotek altına alanları, almaya çalışanları, onların yerli işbirlikçilerini gösteriyor, onlara karşı tüm ulusal-demokratik güçlerin birlikte savaşım vermesi gerektiğini söylüyordu.
Bu yüzden yerli ve yabancı sömürgeci güçlerin boy hedefi olmuştu Uğur Mumcu. O yüzden katlettiler onu genç yaşında.
Ama yukarıda belirttiğim gibi Uğur’un bedeninin belki aramızdan aldılar. Ama O’nun düşünceleri aramızda. Binlerde, milyonlarca Uğur yetişiyor ülkemizde.
Pir Sultan Abdal’ın dediği gibi “Sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile”.                    
Emperyalist güçler ne yaparlarsa yapsınlar mazlum ülkeler gün gelecek, ülkelerinin zenginliklerine sahip çıkacaklar, emperyalist güçleri ve onların içerideki işbirlikçilerini yeneceklerdir.
İnsanlık, sömürüden, savaştan uzak barış içinde kardeşçe, hep beraber üretip, hep beraber tükettikleri bir düzeni mutlaka kuracaktır.
Uğurlar olsun sevgili Mumcu. Nur içinde yat. Kısa yaşamın herkese örnek olsun.
26.01.2010

26 Ocak 2010  17:41:58 - Okuma: (591)  Yazdır
Haftanın Hit Haberleri

İstatistik