Yazı

İnsan hakları
İnsan hakları 

Yaşar Varış

Bu gün 10 Aralık.

 
Bu gün tüm dünyada insan hakları günü, bunu takip eden hafta da insan hakları haftası olarak kutlanacak.
Pek iyi neden?
Çünkü Birleşmiş Milletler Genel kurulu 10 Aralık 1948 günü İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRİSİ adını taşıyan 30 maddelik bildiriyi kabul etti.
Bu yüzden 10 Aralık günü tüm katılan ülkelerde kutlanır.
İnsan hakları insanların doğuştan sahip olduğu, korunması gereken, hiçbir gücün ihlal edemeyeceği haklardır.
Bunların başında yaşama hakkı gelir.
İş bulup çalışma, insanca bir ücret alma, hak aramak için örgütlenme, eşit muamele görme,adil yargılanma,eğitim görme,özgürce haberleşme, seyahat, mal edinme, serbestçe düşünme ve inanç , yönetime katılma, mülk edinme, konut edinme, işkence ve kötü muamele edilmeme, evlenme, sağlıklı bir ortamda yaşama hakkı bunlara örmektir.
Aradan 60 yıl geçmesine karşın bu gün ne yazı ki dünyada ve ülkemizde hala bu haklar tartışma konusu olmakta, zaman zaman ihlal edilmektedir.
Üzülerek söylemek gerekirse; dünyada bazı insanlarımız dinlerinden, ırklarından, düşüncelerinden dolayı ayrımcılığa uğramaktadırlar.
Her ne kadar insan hakları anayasalara girse de, bu konuda düzenlemeler yapılsa da uygulamada insan hakları çiğnenmektedir.
Savaşlara, silahlanmalara, lüks tüketime yığınla para harcanırken dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de çok sayıda insan işsiz, evsiz, eğitimsiz, bakımsız,yardıma muhtaç durumdadır.
Anayasalara giren ve uğrunda çok uğraş verilerek kazanılan Sosyal devlet kavramının ne yazık ki içi bir türlü doldurulamamakta, insanlara hak etikleri haklar ve yaşam standartları verilememektedir.
Burada tüm kusur ülkeyi yönetenlerdedir.
Yöneticiler,Ülke kaynamalarını ve gücünü bu yönde harcayacakları yerde şahsi ve parti çıkarları için harcamaktadırlar.
İnsanların yönetime katılım hakkı ne yazık ki göstermelik bir şekilde geçiştirilmektedir.
Seçim yasalarından dolayı toplumun çeşitli kesimleri yönetimde tam ve eşit olarak temsil edilmemekte, siyasi partiler yasasından dolayı da parti başkanları tek seçici hale gelmekte, insan hakları sözleşmesinde dile getirilen yönetime katılma hakkı fiilen uygulanmamaktadır.
Bu durumda adı demokrasi olsa da fiilen bir diktatörlük gibi insanlar sindirilmekte,haklarını kullanamaz hale gelmektedirler.
İnsanlık bundan 60 yıl önce atalarının mücadeleleri sonunda kendilerine tanınmış olan bu haklara sahip çıkmalı, onları çağdaş bir anlayışla geliştirmeli, bu yolda savaşım vermelidir.
O zaman dünyamız daha yaşanılır bir hale gelecektir.
Çünkü dünyamızdaki zenginlikler, herkese yetecek derecede vardır.Yeter ki hakçe paylaştırılsın.
10.12. 2009


10 Aralık 2009  00:13:31 - Okuma: (535)  Yazdır
Haftanın Hit Haberleri

İstatistik