Yazı

Temel Hak ve Özgürlikler…
Temel Hak ve Özgürlikler… 

Yaşar Varış

Anayasamızın 12 ile 40 maddeleri arasında TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER sıralanmış ve bu özgürlüklerin neler olduğu, bunların hangi olağanüstü durumlarda ne şekilde kısıtlanabileceğini belirlemiştir.

Bu Temel hak Özgürlüklerin bazıları şunlardır.
Kişi dokunulmalığı, zorla çalıştırma yasağı,   ve güvenliği, Özel hayatın gizliliği ve korunması,Konut dokunulmazlığı, Haberleşme hürriyeti, Yerleşme ve seyahat hürriyeti, Din ve vicdan hürriyeti,Düşünce ve kanaat hürriyeti,Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti,Bilim ve sanat hürriyeti,Basın Hürriyeti,Toplantı hak ve hürriyeti,Mülkiyet hakkı,Hak arama hürriyeti ..
Bu hak ve hürriyetlerin en başında 12. maddede bunların genel nitelikleri belirtilirken “Herkes,kişiliğine bağlı,dokunulmaz,devredilemez,vazgeçilemez, temel hak ve hürriyetlerdir” demektedir.
Yine anayasamızın 13. maddesi bu hakların sınırlandırılmasını düzenlerken “ Temel hak ve özgürlükler ,özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabileceğini” belirtmektedir.
Diğer tüm hak ve Özgürlükler gibi Haberleşme ve Basın özgürlüğü de çok önemli özgürlüklerdir.hele demokrasi ile idare edildiğini söyleyen bir toplumda bas
ın özgürlüğü, kişilerin haberleşme özgürlüğü olmazsa olmaz bir zorunluluktur.
Hal böyle iken meşhur Ergenekon davalarında ortaya çıkan iddiam,namelerdeki belgelerden bu Özgürlüklerin siyasi iktidar ve ona bağlı bazı savcılarımızca nasıl ihlal edildikleri “skandal” olarak ortaya çıkmaktadır.
Dünkü gazetelerden öğrendiğimize göre ikince Ergenekon dava dosyasına eklenen yeni delillerde Cumhuriyet gazetesi köşe yazarı ve Ankara temsilcisi sayın Mustafa Balbay’ın telefonları dinlemeye alınmıştır.
Bu yetmiyormuş gibi cumhuriyet gazetesi Ankara bürosunun da telefonları dinlemeye alınmış, gazete yazarları ve gazetede çalışan herkesin konuşmaları hiçbir ayrıma tabi tutulmadan, Ergenekon davası ile ilgili ilgisiz, özel-tüzel demeden konuşma bantların çevirileri olduğu gibi dava dosyasına eklenmiştir.
Bu bir hukuk skandalıdır.Ergenekon savcılarının ne kadar gayrıciddi çalıştıklarının göstergesidir.
Kişilerin anayasa ile güvence altına alınış ve ancak olağanüstü durumlarda kanunla sınırlandırılabilecek Özgürlüklerinin   hiçe sayılmasıdır.
Burada bu dinlemeyi kapan kişi ve kurumlar cezai ve hukuksal olarak sorumludurlar.
Demokrasi, kurallar rejimidir.En önemli kural da ad üzerinde anayasadır.Herkes anayasal hak ve özgürlüklere saygı duymak ve uymak zorundadır.
Delil toplayacağım diye kişilerin özel yaşamları ile ilgili alanlara girmek,temel hak ve Özgürlüklerine saldırmak anayasa suçudur.Bir gün gelir hesabı sorulur.
16.09.2009


16 Eylül 2009  18:42:23 - Okuma: (616)  Yazdır
Haftanın Hit Haberleri

İstatistik