Yazı

Alacaklıların Günahı Ne?
Alacaklıların Günahı Ne? 

Yaşar Varış

Son yıllarda tüm siyasi iktidarlar herhalde borçlu seçmenlere hoş görünmek için olacak yasal düzenlemeleri yaparken hep borçluları düşünüyorlar. Onların lehine düzenlemeler yapıyorlar.

          Örnek mi? İşte size örnekler demeti.
            *Daha önce aleyhine icra takibi yapılan borçlu 10 gün içinde mal beyanında bulunmazsa veya yalan beyanda bulunursa şikayet üzerine mal beyanında bulunmama suçundan dolayı on gün hepsen tazyik cezası alırdı. Borcunu ödemezse 10 gün cezaevine girer yatardı. Borçlular cezaevine girmemek için borçlarını öderlerdi. Bu kaldırıldı.
            * Borlu borcunu ödemezse evde ve işyerinde olan telefonları konuşmaya kapatılır, borcun ödenmesi sağlanırdı. Bu uygulamadan da vazgeçildi.Telefon hacizleri yasaklandı.
            *3167 sayılı “ Çek hamillerini koruma” yasasına göre verdiği çek karşılıksız çıkan çek sahiplerine bir yıl hapis cezası verilirdi.Adam tutuklanırdı.Borcunu ödese bile borçlu cezasını çekerdi. Daha sonra sırasıyla önce ceza kesinleşinceye kadar parasını ödeyince ceza düşürüldü, daha sonra ne zaman öderse düşürülmeye başlandı.Şimdi ise karşılıksız çeklerde hapis cezaları kaldırıldı.Devlet sanki çekin sahibi imiş gibi karşılıksız çeklerden çek bedeli kadar para alma cezası verilmeye başlandı. Kısacası Çek hamillerini(sahiplerini) koruyan yasa sanki “çek borçlularını koruyan” yasaya dönüştürüldü.
            *Geçtiğimiz günlerde de tüm emekli maaşlarına haciz konması engellendi.
            * Şimdi de haricen duyduğumuza göre, İcra İflas yasası 82. ye göre haczedilemeyen bazı eşyalara ( Örneğin kişinin haline münasip ev, terzinin kazancını sağladığı dikiş makinesi gibi) tüm ev eşyaları ekleniyormuş. Eğer düzenleme bu haliyle geçerse kişilerin borcu için evlerine hacze gidileme yekmiş.
                      İcra hukukunda geçerli olan bir söz vardır. Alacaklı daima haklıdır.Bu söz doğrudur. Adam malını vermiştir. Para vermiştir. İş yapmıştır. Alacaklı olmuştur. Malı alan da parasını şu tarihte ödeyeceğim diye çek, senet vermiştir. Gününde ödenmeyince alacaklı ne yapacak? Elbette yasal yol olan icra yoluna başvuracaktır.
                      Bu hukuk devleti olmanın da bir gereğidir. Yasal olan budur. Ama görüyorum ki bu yol günden güne kapanmaktadır. Bu yol yanlış yoldur. Devlet alacaklının alacağını bir an önce almasını sağlayacak yolları tıkamamalı, tam tersine kolaylaştırmalıdır.
                      Çünkü, yine bilinen bir deyimle “geciken adalet, adalet değildir”.
                      O zaman yasal yollardan hakkını alamayan kişiler karanlık yollara yönelmekte, suçlar artmakta, çete ve mafyalar devreye girmektedir. Böyle olduğunda devletin icra dairelerinden aldığı vergi ve harçlar azalmaktadır. Bir yerde devlet kendi ayağına kurşun sıkmaktadır.
                      Son yıllarda karşılıksız çıkan çeklerin, protesto olan senetlerin, ödenmeyen kredi kartlarının sayısında büyük artışlar olduğu doğrudur. Ama bunun çözüm yolu bu değildir. Bunun çözüm yolu insanlara insanca yaşayabilecekleri bir ücret, iş bulmaktır.
         Seçmene şirin gözükmek için borçluları koruyan, alacaklıları düşünmeyen düzenlemeler hem ticaret hayatını, hem toplum yaşamını olumsuz yönde etkiler.03.06.2009

3 Haziran 2009  19:55:51 - Okuma: (461)  Yazdır
Haftanın Hit Haberleri

İstatistik