Yazı

8 Mart
8 Mart 

Nuri Gökgöz

8 Mart Dünya Kadınlar günü. Dünya var olduğundan bu güne kadar, kadınların toplumda erkeklerle eşit haklara sahip olabilme mücadelesi süregelmiştir. Günümüze gelinceye kadar süren bu mücadelenin sonunda maalesef istedikleri eşit haklarına çağdaş ülkelerde kavuşsalar da birçok yerde sahip olamamışlardır.

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir araştırmaya göre;
Dünyadaki işlerin %66’sı kadınlar tarafından görülüyor. Buna karşın kadınlar dünyadaki toplam gelirin ancak %10’una sahipler. Dünya’daki mal varlığının ise % 1’ine sahipler. Başka bir değişle dünyadaki işlerin % 34’ü erkekler tarafından görülüyor ama erkekler dünyadaki toplam gelirin % 90’ına ve toplam mal varlığının % 99’una sahipler.
 Şehirlerde evli kadınların % 18’i, köylerde de % 76’sı eşleri tarafından dövülüyor. Kadınların % 57,7’si evliliklerinin ilk gününde şiddetle karşılaşıyor. Aile içi suçların % 90’ını kadına karşı işlenen suçlar oluşturuyor. Bu araştırmada görüldüğü gibi, kadınlar yaşadıkları her toplumda erkeklerle beraber hatta onlardan daha fazla çalışmaktadırlar. Bu çalışmalarının karşılığını ise çoğu kez dışlanarak almaktadırlar.
 Aşağıdaki sözler bunu nasıl perçinliyor bakın.

”Saçı uzun aklı kısa”

”elinin hamuru ile erkeğin işine karışma”

“ kadının,karnından sıpayı,sırtından sopayı eksim etmeyeceksin”

”Kadın bir şeytandır “
“Kadın erkeğin elinin kiridir, yıkayınca çıkar gider” ne kadar yanlış değil mi bu sözler?
Şarkılarımıza, türkülerimize ve yazılan şiirlere bakıyoruz. Genelinde en güzel sevgi sözleri, en güzel nağmeler onlara yazılmamış mı? Dünyanın en güzel seçkin çiçekleri, en değerli takıları onlar için hazırlanmamış mı? Ferhat Şirin için dağları delmemiş mi? Mecnun Leyla için çöllere düşmemiş mi? “Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar” sözü boşuna mı?
“ Oysa “anneler bir melektir”
 “cennet anaların ayağının altındadır”
 “en fedakâr anne, Türk kadınıdır “
“ana sevgisi bütün sevgilerin kaynağıdır” sözünde olduğu gibi bu kez de kadınlar yüceltilmiştir.Aslı da bu olmalıdır zaten.
 
Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri evlatlar sayesinde kazanılmıştır. Kurtuluş savaşında kadınların neler yaptıklarını biliyoruz. Nene hatunları hatırlayalım. Yine bu kahramanlarımızdan:
Kara Adile, büyük zaferden sonra Atatürk Tarsus’a geldiğinde O’nun önüne diz çökmüş, ellerine sarılmış. Atatürk, Adile Hanımı yerden kaldırdıktan sonra, gözleri yaşla dolu olarak şöyle demiştir.

”Kahraman Türk kadını! Sen, yerlerde sürünmeye değil, omuzlarımız üzerinde göklere kadar yükselmeye layıksın!” Ülkemizde Atatürk inkılâpları sonunda elde edilen kadın haklarındaki kazanımlar, çağdaş bir kadın yaratma yolunda atılmış önemli adımlardır.
Atatürk’ün önderliğinde 5 Aralık 1934 tarihinde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Türk kadını, haklarını dünyadaki birçok ülke kadınlarından daha önce kavuşmuştur. Devletin birçok kademelerinde söz sahibi olmuşlardır.
Ülkemizde kadınlar erkeklerle eşit haklara sahiptir ama bu yeterli olmamaktadır. Bu eşitlik kadınlarımızın çağdaşlaşması için yeterli değildir. Ülkemizde hala okuma yazma bilmeyen çok sayıda kadınımız bulunmaktadır. Kadınlarımızın eğitim seviyelerinin yükseltilmesi gerekmektedir. Çünkü yarının geleceği olan çocuklarımız ilk eğitimini okul yaşına kadar anneler vermektedir. Onların kilim dokuyan, yün eğiren, gözyaşlarımızı silen, bizi okşayan o öpülesi elleri hep başımızın üstünde olsun.
Ülkemin tün kadınları, gününüz kutlu olsun.
 
BEDEL ÖDEYEN ONLAR ŞİMDİ.

Kavga diyorum, mirastan mı doğdu,
Al elmaya yaklaşan suçlardan mı?
Bakıyorum yürekler kinle dolu,
Aşka uzanan sevgi nerde şimdi?

Çınara sordum, sen ne dersin diye,
Dedi; hele otur koyu gölgeme,
Yusuf’un gömleğini sür yüzüne,
Aşkı kavuran ateş sende şimdi.

Ana bacı yar kardeş hepsi toprak,
Bedeni aş edindik çalışarak,
El el üstünde elleri toplasak,
Aşkı pişiren emek “iş”te şimdi.

Yollara süpürge eylemiş Ana,
Sevgimizdendir hürmet bu canlara,
Hediyenin en güzeli onlara,
Aşkı taşıyan sevgi gülde şimdi.

Bedenlerden akan terler saygıdır,
sevgilerin nağmeleri şarkıdır,
8 marta yürüyen bize ışıktır,
Aşka bedel ödeyen onlar şimdi.

Nuri Gökgöz (Toprağın Sesi)
 

8 Mart 2009  14:39:20 - Okuma: (942)  Yazdır
Haftanın Hit Haberleri

İstatistik