Yazı

Serpuşunda Adı Yazar
Serpuşunda Adı Yazar 

Ali Can

İzmir’de bir müze kurma düşüncesi ilk kez Aziz OGAN tarafından ortaya atılmıştır. Aydın ve İzmir havalisi Asar-ı Atika (eski eserler) Müfettişi olarak 1914 yılında yöreye gelen Aziz OGAN, yabancıların yürüttüğü kazılarda Osmanlı Hükümeti’nin temsilciliğini de yapmıştır.

Birinci Dünya Savaşı ve ardından İzmir’deki Yunan işgali nedeniyle burada yapılan kazılar ve müzecilik çalışmaları hemen hemen bütünüyle durmuştur. İzmir’in kurtuluşu ve Cumhuriyetin ilanından sonra İzmir’de müzecilik çalışmalarına yeniden başlanmıştır.
Aziz OGAN 1924–1925 yıllarında müze kurmak için çalışmalara başlamış, bunların dışında çevredeki eserleri toplamış ve bir araya getirmiştir.
Cumhuriyet Dönemi valilerinden Kazım Dirik ‘in teşviki ile bu konuyla ilgili bir de cemiyet kurulmuştur.
  Cemiyet tüzüğünün 1. maddesine göre İzmir ve bölgesinde mevcut olan Milli övünç kaynağı taşınır ve taşınmaz mimari eserler ile çeşitli kavimlere ait her çeşit anıtların, eserlerin korunmasının yanı sıra halkın bilgilendirilmesine ve yararlanmasına dönük yayınlar yapmak amacıyla “İzmir ve Havalisi Asar-ı Atika Muhipleri Cemiyeti”(eski eserleri sevenler derneği)kurulmuştur.
Bundan sonra kuruluş çalışmaları tamamlanan müze 15 Şubat 1927’de açılmıştır.
İzmir Müzesi’ne ait ilk gezi rehberi Aziz OGAN tarafından 1927 yılında Türkçe ve Fransızca olarak hazırlanmıştır. Cemiyet bundan sonra Bergama ve Efes rehberlerini de hazırlamıştır.
Bu yazımızda, adı geçen cemiyet tarafından 1927 yılında yayınlanan Efes Rehberi’nin ilginç bölümlerini paylaşacağız.
 
Gezi rehberi,1927 yılında Maarif Vekaleti Asar-ı Atika umum müfettişi Aziz Bey(OGAN) tarafından hazırlanmış ve İzmir’de Hafız Ali Matbaası’nda basılmıştır.
 
KİTABIN KAPAĞI: EFEZOS - AYASLUĞ REHBERİ
Kitabın Osmanlıca’dan aktarılan kısımları çeviriyazı(transkripsiyon) kurallarına uyulmadan, -metnin okunmasını kolaylaştırmak adına- doğrudan günümüz Türkçesi’ne aktarılmıştır. Kitabın tam çeviriyazısı tarafımdan yapılmıştır. Arzu edenlere (44 sayfa) elektronik posta ile gönderebilirim.
 ST.JEAN KİLİSESİ VE KALE
Aziz Bey’in(OGAN) hazırladığı Efes-Ayasluğ Rehberi’nde ilgimi çeken önemli başlıklardan birincisi, ücretler kısmıdır. Oradan başlayalım. Yıl 1927…
 
ÜCRETLER SAYFASI
İzmir’den Selçuk’a kadar birinci mevki tren ücreti: 3 Lira 15 Kuruş
İzmir’den Selçuk’a kadar ikinci mevki tren ücreti :   2 Lira 40 Kuruş
İzmir’den Selçuk’a kadar üçüncü mevki tren ücreti: 1 Lira 75 Kuruş
                       Otelde konaklama her bir yatak için :50 Kuruş
Otel İstasyon civarında, arkasında lokanta var. Efes’te Yemek yok.
              Selçuk’tan   Efes’e otomobil ile gidiş geliş: 6 Lira
Kitabın ilk sayfasında İzmir Valisi Kazım Dirik’in kısa bir tanıtım ve teşekkür yazısı yer almaktadır. Daha sonra yazar, Efes-Ayasluğ ziyaretçilerine bazı tavsiyelerde bulunmaktadır ki bu kısım bizim için önemlidir.
 
Ziyaretçilere bazı tavsiyeler: Sabahleyin 7.00’da İzmir’den hareket eden tren 10.30’da Selçuk İstasyonu’na ulaşır. Aydın’dan İzmir’e dönen tren ise saat 14.00’da Selçuk’u terk eder. Yani aradaki zaman son derece sınırlıdır. Başka tren de yoktur. Bu kadar kısa sürede Kasabayı ve Efes’i gezmek hayli yorucudur. Selçuk’un içindeki eserlerin gezilmesi Efes ziyaretinden sonraya bırakılmalıdır. Bu şekilde gezilirse gittikçe istasyona yaklaşılmış olacağı için treni kaçırma korkusu da kalmayacaktır.
 
SELÇUK TREN İSTASYONU
İstasyondan harabeye kadar olan kısım iki buçuk kilometredir.
Yol üzerindeki “harabelere gider levhasına dikkat edilmelidir. Kafile ile gidecek olan ziyaretçiler bir gün önce harabe bekçisine telgraf çekmelidir.
Harabe bekçisi, tren Selçuk’a ulaştıktan sonra ziyaretçileri karşılar. Serpuşunun kenarında “Asar-ı Atıka Harabe Bekçisi” yazar.
Kapalı olan yerlerin anahtarı bekçidedir. Sadece onunu refakatiyle girilebilir. Araştırma yapmak için bir günden fazla kalacakların ellerinde izin belgesi olması gerekmektedir. –sürecek- ALİ CAN 2009

16 Şubat 2009  20:10:48 - Okuma: (1367)  Yazdır
Haftanın Hit Haberleri

İstatistik