Yazı

Para Meselesi
Para Meselesi 

Ali Can

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 01.01.2005 tarihinde dolaşıma çıkarılan Yeni Türk Lirası dolaşımdan kaldırılıyor.

         20 Yeni Türk Lirası’nın arkasında (eski 20 milyonda) - Efes Antik Kenti Selçuk açıklamalı- Efes manzarasının yer alması, o zamanlar hepimizi ziyadesiyle memnun etmişti.
Ancak; Efes’ten umumi bir görünüm olarak verilen, Celcius Kütüphanesi’nin ve Hadrianus Tapınağı’nın ulusal paramızda yer almasının bize yaşattığı sevinç ne yazık ki sona eriyor.
Artık Yeniden Türk Lirası olarak (TL) çıkacak olan, 20 Türk Lirası’nın arkasında Efes değil Mimar Kemaleddin yer alacak. Neyse; vatan sağ olsun.
Bu, para mevzuu açılmışken birkaç noktaya değinmeden de geçemeyeceğim.
Efendim; Para koleksiyonculuğu, dünyanın özellikle çok gelişmiş ülkelerinde (ABD, Kanada, İngiltere gibi) oldukça yaygındır. Anılan ülkelerdeki nümismatik derneklerine veya örgütlerine çok sayıda insan üyedir. Ciddi anlamda para koleksiyonculuğu, derin bir kültürel altyapıyı, yoğun araştırma yapmayı, nümismatik biliminin ortaya çıkardığı gerçekleri yakından izlemeyi, arkeolojik alanda yürütülen çalışmalarla yakından ilgilenmeyi zorunlu kılan bir uğraştır. Para koleksiyonculuğu, sadece ekonominin kıtlık (nedretlik) kuralından yola çıkılarak salt bir servet biriktirme olgusu olarak yürütülemez. Bu uğraş; insanın çok yönlü olarak kendisine yatırım yapmasını ve kendisini geliştirmesini zorunlu kılan özel nitelikli bir uğraştır. Ancak; Ülkemizde Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında son altı Osmanlı padişahının paraları dışında, daha öncesine ait para(sikke) bulundurmak(özel izniniz yoksa) yasaktır.
Ülkemizde para koleksiyonculuğu gelişmekte olan bir uğraştır. Ancak; yeteri düzeyde yaygınlık kazanmış bir uğraş değildir. Şu an için gelişmiş ülkelerdekiyle karşılaştırılmayacak ölçüde çok az sayıda insan tarafından para ve hatıra para toplanmaktadır. Güncel hatıra para koleksiyonculuğu Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü önderliğinde sürdürülmektedir. Ben de uzun zamandan beri bu zevkli uğraşı, sadece güncel hatıra para koleksiyonculuğunu, “resmi kayıtlı” koleksiyoner olarak sürdürmekteyim.
İlçemizin para üzerinde adının geçmesi sadece ulusal paramız ile sınırlı değildir. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 2000 yılında Antik Kentler Serisi’nden çıkarılan (bende de mevcut olan) Celcius Kitaplığı gümüş hatıra paraları bulunmaktadır.
 
Hatıra Para Koleksiyonculuğu, günümüzde  bir kültür ve yatırım hobisi olma özelliğini sürdürmektedir. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 1970'den beri düzenli bir biçimde hatıra para ve madalyon üretimi yapmaktadır. Darphane Genel Müdürlüğü’ne tarafımdan yapılan başvuru ile ilçemizdeki önemli tarihi mekanların ve simaların da bu hatıra paralarda yer alması için girişimler yapılmıştır.
         Özellikle Aydınoğulları Beyliği’nin 700. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle bir hatıra para basılması talebimiz bulunmaktadır. Küçük Menderes Havzası’nda bulunan belediyeler ortak bir girişim yaparlar ve Darphane-Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile iletişime geçerler ise Aydınoğulları’nın 700. kuruluş yıldönümü hatıra parası bastırabilirler. Bu hatıra paralar, günün önemine işaret eden değerli bir hediye olmasının yanında yeni kuşakların koleksiyonerliğe başlaması için de bir vesile olacaktır. Umarım yetkililer bu talebimizi dikkate alırlar ve 20 TL’nin üzerinden kaldırılan Efes’in üzüntüsünü, darphane tarafından basılacak, ilçemize ait bir kültür varlığının yer aldığı, bir hatıra para ile gideririz.  Saygılarımla ALİ CAN

14 Ekim 2008  21:29:01 - Okuma: (1271)  Yazdır
Haftanın Hit Haberleri

İstatistik