Yazı

Yeni Vakıflar Kanunu…
Yeni Vakıflar Kanunu… 

Yaşar Varış

5737 sayılı yeni vakıflar kanunu 27 Şubat 2008 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

AKP, iktidarı geldiğinden beri neden vakıflar kanununu ısrarla değiştirmek istiyor?
2002 yılında parlamentodan geçirilen yeni vakıflar yasası 10. Cumhurbaşkanımız sayın A.Necdet Sezer tarafından “ Bu yasa ile vakıflar siyasallaştırılıyor, Gayrimüslim cemaat vakıflarına ilişkin düzenlemeler Lozan anlaşmasına aykırı, ulusal birliğimize zarar verici, Anayasamıza aykırı” diyerek veto ettiği halde neden bir tek satırına dokunmadan yeniden çıkartıldı?
         Bu soruların yanıtlarını almak için vakıflarla ilgili tarihsel gelişmelere bir göz atalım.
         Bundan 84 yıl önce 1924 yılında TBMM tarafından kabul edilen ve tarihimize “Devrim yasaları” diye geçen yasalarla; Hilafetin Kaldırılmış, Medreselerin kapatılarak öğrenim birliği yasasının çıkartılmış, ve Din işleri ve vakıflar bakanlığı kaldırılmıştı.
         Bundan sonra bilindiği gibi, 1926 tarihinde medeni kanun kabul edildi. Bununla uyumlu olarak da 1936 yılında yürürlüğe giren 2762 sayılı vakıflar kanunu düzenlenmişti.
         2762 sayılı vakıflar yasası; din ve ırk ayrımı esasına dayalı Osmanlı yönetim düzenini tasfiye eden yasalardan biri olmuştu.
         AKP nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana Avrupa Birliği vakıflar yasasında ısrarla değişiklikler istemeye başladı. Bu isteklere boyun eğen AKP iktidarı da “AB Reform Paketi” adı altında 2005 yılında 5555 sayılı vakıflar yasasını çıkardı.
         Ancak bu yasayı o dönemin Cumhurbaşkanı Sayın A. Necdet Sezer yukarıda belirttiğim nedenlerle veto etmişti.
         Geçtiğimiz şubat ayında insanlarımızın gözü kulağı kuzey Irak ta gelişen olaylarla meşgulken hükümet bu yasayı bir satırını bile değiştirmeden DTP’nin de desteğini alarak, CHP ve DSP nin karşı koymalarına karşın yeniden çıkardı.
         Medeni yasamızın 101 inci maddesi “ Cumhuriyetimizin Anayasa ile belirlenen niteliklerine ve Anayasanın temel ilkelerine, hukuka, ahlaka, milli birliğe ve milli menfeatlere aykırı veya belli bir ırk ya da cemaat mensuplarını desteklemek amacıyla vakıf kurulamaz” dediği halde çıkarılan yeni yasa bunlara tamamen aykırı hükümler içermektedir.
         Bu yasa ile;
·         Atatürk cumhuriyetinin yasakladığı din ve ırk esasına dayalı eski vakıflar yeniden canlandırılmaktadır.
·         Lozan antlaşması ile mal ve mülk varlıkları dondurulan ve faaliyetleri sınırlandırılan Hıristiyan azınlık cemaat vakıfları yeniden işlerlik kazandırılmaktadır.
·         Bu vakıflar sınırsızca mal,mülk edinebilecekler ülkemizde ve yurt dışında faaliyet gösterebileceklerdir.
·         Yabancı ülke yurttaşları ülkemizde serbestçe yeni vakıflar kurabilecek,bu vakıflar aracılığı ile istediği kadar arazi, bina satın alabileceklerdir.Bu yasa ile Soros vakıfları ülkemizde örgütlenip istediği partiyi destekleyip, istediğinin aleyhine çalışabilecektir.Veya başka ülkelerde yaptığı gibi parayı bastırıp rengarenk devrimler tertipleyebilecektir.
·         Tüm dini vakıflar yurt içinde ve dışında yeni şubeler açabilecekler, Üniversite dahil okul açabilecekler, hastane açabileceklerdir.
·         Yine bu vakıflar siyasal nitelikli faaliyet gösterebilecekler, İstediklerinde Vatikan benzeri cemaat devletçikleri kurabileceklerdir. Bu gün İstanbul da sur içindeki taşınmazların yabancılar tarafından düzenli şekilde satın alınması burada Vatikan benzeri bir Ortodoks Patrikhane Devletinin ön çalışması olarak yorumlanmaktadır.
·         Tüm bu koşullarda çalışacak olan vakıflarda TC. Devletinin denetimi de sınırlandırılmıştır.
Sonuç olarak AB ve ABD nin baskıları ile çıkartılan yeni vakıflar yasası ile; yurttaşlık temeline oturan ulusal yapımız, din ve ırk temeline dayalı cemaat-tarikat vakıfları vasıtası ile daha kolay parçalanma noktasına getirilmek istenmektedir.
Bu yasa; Ilımlı İslam modelinin alt yapı taşlarından biri olarak Türkiye’ye dayatılmış bir yasadır.
         Tüm yurtseverlerin bu yeni yasayı ve bu yasayı çıkaran AKP yi halkımıza anlatması gerekir.
Bu yasa, ülkemizin ve ulusumuzun çıkarlarına aykırı bir yasadır.
21.05.2008


21 Mayıs 2008  15:02:40 - Okuma: (540)  Yazdır
Haftanın Hit Haberleri

İstatistik