Yazı

5510 sayılı yasa reform değil deformdur..
5510 sayılı yasa reform değil deformdur.. 

Yaşar Varış

Bizim dilimizde “Reform” dendiğinde “iyileştirme, ileri götürme” anlaşılır.

Hükümet her getirdiği yasa taslağını insanlarımıza reform diye sunuyor.Tasarının içini açıp baktığınızda birtakım hakların verilmesi bir yana,var olan hakların da geri alındığını görüyorsunuz. Yani yapılanın reform değil, tam tersine deform olduğunuz anlıyorsunuz.
         Aynı olay 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ( SSGSS) yasa taslağında da görülüyor.
 Hükümet daha önce Cumhurbaşkanlığından veto edilerek geri gönderilen yasa tasarısını, geri gönderme gerekçeleri doğrultusunda düzelteceği yerde, daha da geri bir düzenleme yaparak,var olan hakları budayarak  meclise gönderme kararı aldı.
         Bu durum, sağcısı,solcusu, hükümet yanlısı bilinen Türk_İş ‘i bile çileden çıkardı. Hepsi birden tasarının geri çekilmesi için eylem kararı aldılar.
         Geçtiğimiz cumartesi günü de Eğitim-Sen Ödemiş temsilciliği de bu konuda Ödemiş Kültür evinde bir panel düzenlemiş, bu konudaki endişelerini dile getirmişti.
         Başbakan ise meclis grubunda yaptığı konuşmada tüm çalışanların örgüt temsilcilerini “yalancı ve dürüst olmamakla” suçladı. Yani kendi ülkesindeki çalışan insanların sesini, onların temsilcilerini dinleyeceği yerde onları suçlayıp,bu yasayı dayatan yabancılardan yana saf tuttu.
         5510 sayılı yasa ile çalışanların uğrayacakları bazı kayıpları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu tasarı kanunlaşırsa;
         * Kadınlar için 58,erkekler için 60 olan emekli yaşı her iki cins için 65’e çıkarılacak.(Md.28)
         * Emekliliğe hak kazanmak için daha önce 5000 olan,yakın zamanda 7000 e çıkarılan prim ödeme zorunluluğu 9000 güne çıkarılacak.( Md:27)
         * Yeni emekli olanların maaşları % 23 ile 33 arasında düşecek.(Md:29)
         * Aylık geliri 139.6 YTL den fazla olan tüm vatandaşlar her ay 73 ile 475 YTL arasında genel sağlık sigortası primi ödemek zorunda kalacaklar.Ödemeyenlere sağlık hizmeti yok.(Md:88)
         * Yıpranma hakkı kaldırılacak
         * Bütün sağlık hizmetleri paralı olacak.yataklı tedavi ve ameliyatlarda “katkı payı” adı altında ek ücretler ödenecek. Bu pay gerektiğinde 5 katına kadar çıkartılabilecek.(Md:68)
         * Daha önce annelere 6 ay süre ile verilen “emzirme yardımı” bir aya düşürülecek.( Geçici 5. md)
         *Emekli BAĞ-KUR lulardan 10 yıl süre ile % 10 genel sağlık sigortası primi kesilecek.( Md:88)
         * Prim ödemeyen vatandaşlar sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.( Md: 88,89,90)
         İşte topluma reform diye sunulan ve kazanılmış hakları bile geri çeken bir yasa tasarısı ile karşı karşıya insanlarımız.
         Bu haliyle çalışanlarımızın topluca eylem kararı alıp direnmesi kadar doğal bir refleks olamaz. Çalışanlarımız bu hakları kolay kazanmadılar.Kolay da kaybetmeyeceklerdir.
         Bunun için çalışanların önümüzdeki günlerdeki haklı eylemlerine tüm demokrasiden yana olan kişi ve kurumların destek vermeleri gerekmektedir.
Hak verilmez, alınır. Gün bunu kanıtlama günüdür.13.03.2008


14 Mart 2008  01:31:50 - Okuma: (536)  Yazdır
Haftanın Hit Haberleri

İstatistik