Yazı

Ahıska Türkleri-2
Ahıska Türkleri-2 

Asil S. Tunçer

Bölgede Gürcü Krallarının nüfus arttırma politikası…

18.yy 2.yarısına değin uzanır. Gürcü Katagigos Anton iyi öğrenim görmüş bir Gürcü aydını olup Kral Erekle'ye Anadolu, Azerbaycan, Ermenistan'dan ve Kuzey Kafkasya'dan insan getirmeyi tavsiye etmiştir. Osmanlı'nın özellikle bunu ret etmesiyle düşünülen Ermeni, Yezidi, Süryani ve Çerkez nüfus ithali gerçekleşemedi. (Nüfus azlığı nedeniyle haritadan silinme riski baş gösterdi). Erekle'nin Osmanlı ile ittifakı Rusları harekete geçirdi ve Güney Kafkasya'da emelleri olan Çarların iştahlarını kabarttı. Osmanlılarda, Ruslarda bölgede üs'lenmek ve Hazar ile Doğu Karadeniz'e hâkim olmak istiyorlardı. Bu nedenle Osmanlı-Rus Savaşı kaçınılmazdı. 24 Temmuz 1783'te Gürcü-Rus görüşmesi 24 Ocak 1884'te Traktat anlaşması ile sonuçlandı:
1- Gürcü Kralı yalnız Rus otoritesini tanır ve hem Osmanlı hem de İran egemenliğini ret eder.
2- Tahta çıkacak her Gürcü Kralı, Çar'ın onayını alacaktır.
3- Dış ilişkilerde Rus danışmanlığı öngörülür.
4- Gürcü askerleri gerektiğinde Rus ordusuna çağrılır.
5- Rus Çarları ebediyen Gürcüleri koruma sözü verir, 6-Gürcistan asla Ruslarla ters düşen herhangi bir yabancı devletle ittifaka girmez ve aksine ittifak devamlı Ruslarla yapılır, geliştirilir.
7- Gürcistan'ın düşmanı Rusların da düşmanıdır.
8- İç işlerinde Gürcüler bağımsız ama dış işlerinde Ruslara bağımlıdırlar.
Bu anlaşmadan sonra Osmanlılar harekete geçti, bu hareketin öncüsü Ahıska Paşasıydı. Ömer Han 20.000 askerle 1785'de Kalheti sınırlarına dayandı. Gürcülere vaat edilen Rus yardımı gelmedi ve Kral Erekle Ömer Han ile anlaşma yapmak, 5.000 Manat haraç ödeme yapmak zorunda kaldı. Erekle bu haraçla ekonomik dar boğaza girdi, Ruslardan para istedi, o da gelmedi. Bu sefer Gürcüler Ruslara karşı soğukluk hissetmeye, zaten Ruslarında bölgeye olan ilgilerinde azalma başladı. Bunun aksine Osmanlılar daha fazla ilgi göstermeye başladılar. Erzurum Paşası, Gürcü Krala Osmanlı-Gürcü dostluğu önerdi. Bunun üzerine kralın etrafındakiler Osmanlı ve Rus ittifak yanlısı olarak ikiye ayrıldılar.
1787'de Osmanlı-Rus Savaşı başladı. Ruslar Gürcistan'daki birliklerini geri çağırdılar, bu Rus-Gürcü dayanışmasını arttırırken, Rus birliklerinden temizlenen Gürcistan'da, Osmanlı ve İran egemenlik politikalarını alevlendirdi. İran'da şah olan Ağa Mehmet Han Gürcistan'a nüfuz etme kararı aldı. Rus etkisindeki Gürcistan'ı bu rahatsız etti. İran-Gürcistan savaşı başladı. 1793–1795 yılları arasında geçen dönem genellikle kriz yıllarıdır. Osmanlılar ile Fransızlar bu savaşta Ruslara karşı olduklarından İran'a destek verdiler. Ruslarda karşı harekete geçip İran üzerinden geçen ticaret yollarını da ele geçirmek için İran üzerine yürüdüler. Çar I.Petro 1796'da Derbent yolu ile Güney Kafkasya'ya indi. Rus-Gürcü ordusu İran egemenliğini bertaraf etti ve yeniden bir Rus-Gürcü ittifakı doğdu. 1877–1878 Rus-Türk Savaşı'ndan sonra Batum, Poti limanları ile Kars ve Ardahan Gürcistan topraklarına katıldı. 1921'de Kars ve Ardahan geri alındı. 1918'de bağımsızlığı ilan eden Gürcistan 25 Şubat 1921'de SSCB'ne katıldı. Son olarak 9 Nisan 1991'de bağımsızlığını ilan etti. 16 Şubat 1801'de Rus askerleri Sioni Katedralinde Rus manifestosunu okuyarak Gürcistan'ın bir Rus vilayeti olduğu ilan edilmiş oldu. 1922 yılında Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan Cumhuriyetleri, 'Maverayı Kafkas Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Federasyonu'nu oluşturdular ve TBMM ile Sovyetler Birliği arasında imzalan antlaşmayla bu tasdik edildi.
Güney Kafkasya/Ülke.km2 Yabancı Kaynaklara Göre Yaşayan Nüfus Sayısı
Azerbaycan–86.000 km2 7.131.000 nüfus
Karabağ (Özerk Bölge)-4.392 km2 190.000 nüfus
Nahçıvan (Özerk Bölge)-5.500 km2 400.000 nüfus
Ermenistan-29.800 km2 4.623.000 nüfus
Gürcistan-70.000 km 2 5.700.000 nüfus
Abhazya (Özerk Cumhuriyet)-8.600 km 2 538.000 nüfus
Güney Osetya (Özerk Bölge)-3.900 km2 400.000 nüfus
Acaristan (Özerk Cumhuriyet)-3.600 km2 382.000 nüfus


20 Nisan 2007  19:48:24 - Okuma: (962)  Yazdır
Haftanın Hit Haberleri

İstatistik