Yazı

İnternet teki Çirkeflikler
İnternet teki Çirkeflikler 

Özcan Nevres

İsmet İnönü Kurtuluş Savaşımızın iki numaralı adamıdır.

Buna rağmen İsmet Paşayı sevmeyenlerin çocukları ve torunları olan bazı tarih bilmezler, babalarından öğrendikleri yalan ve yanlış bilgiler ile bu değerli komutanımıza ve devlet adamımıza ağır hakaretler yapmaktalar ve iftiralar atmaktadırlar. Anet siyaset grubunda İsmet İnönü’ye Cumhurbaşkanlığı sırasında çıkardıkları varlık vergisi yüzünden hakaret edilmektedir.   İkinci Dünya Savaşı sonunda, savaşa katılan Avrupa ülkelerinin birçoğunda çıkarılan varlık vergisi yasası, Türkiye’nin savaş süresince uğradığı ağır kayıpları yerine koyabilmek için ülkemizde de çıkarıldı. Yetkililerin yaptıkları servet tespitlerinde, devletten daha çok kredi alabilmek için bazı uyanıklar servetlerini olduğundan çok yüksek göstermişlerdi. Varlık Vergisi uygulandığında tarh edilen vergi verdikleri servet bildirimine uygun olarak düzenlenmişti. Bu uyanıklığı en çok gayrimüslimler yapmışlardı. Bu yüzden uyanıklıklarının bedelini çok ağır ödemişlerdi. Siyaset grubunda yazan Ermeni kökenli biri Varlık Vergisi çıkaran İsmet İnönü, Şükrü Saraçoğlu gibi devlet adamlarımıza hakaret etmekte hiçbir sakınca görmemektedir. İsmet İnönü için sürekli Pilli İsmet ve Sağır İsmet gibi hakaret amaçlı tanımlamalar yapmaktadır. Ne yazık ki bu tip hakaretler Türk kökenlilerden de gelmektedir.
Ben bu konuyu daha önce de yazmıştım. İkinci Dünya Savaşı süresince ülkemiz ateş çemberi içinde kalmıştı. Kurmayların yaptıkları hesaba göre İkinci Dünya Savaşı on yıl sürecekti. Bu hesap Amerika’nın savaşa müttefikler safında girmesi nedeniyle tutmamıştı. Savaş umulandan dört yıl önce bitmişti. Alman ordularının istilasına uğrayan ülkeler açlık çektiklerinden Türkiye komşu ülkelere büyük oranda yiyecek yardımı yapmıştı. Bu yardımlardan en büyük payı ise Yunanistan almıştı. Savaş süresince çok sayıda gencimiz askere alınmıştı. Bu büyük orduyu beslemek, dahası komşu ülkelere de yardım etmek ülke ekonomisini çok kötü sarsmıştı. Dahası bu yokluğu fırsat bilen bazı fırsatçılar karaborsacılık yaparak ülkemiz insanlarını adeta soymuşlardı.
Varlık Vergisi karaborsanın baş aktörleri olan gayrimüslimler için ağır bir darbe olmuştu. Dahası ülkenin tüm gelir kaynakları gayrimüslimlerin elindeydi. Ticaret, sanat ve sanayi tamamen bu gayrimüslimlerin tekelindeydi. Varlık Vergisi yüzünden birçok gayrimüslim ülkemizi terk ettiklerinden, ticaret, sanat ve sanayi Türk’lere kalmıştı. Gerçi bu durum büyük bocalamalara neden olmuştu ama Türk insanı kıvrak zekâsı sayesinde doğan boşluğu kısa zamanda doldurmayı başarmıştı. Ne yazık ki bu durumdan gençlerimizin hiç haberi yoktur. Oysa bu Varlık Vergisi çıkarılmamış olsaydı bu gün ne sanatkârımız, ne tüccarımız ve ne de sanayicimiz olurdu. Bu gün bilgisayarının karşısında klavye entelliği yapanların elleri klavyede değil sarı öküzlerin çektiği sabanların sapında olacaktı.
Derler ki o İsmet değil mi Ege’deki on iki adayı Yunanistan’a teslim eden? Vah vah ne büyük bir bilgi yoksunluğu ve cehalet. İkinci Dünya Savaşında İtalya Almanya’nın saflarında savaşa katılmış olmasının bedelini çok ağır ödeyeceğini anladığında, Ege’de sahip olduğu adalardaki askerlerini anakaraya yani İtalya’ya çekmek zorunda kalmıştı. İtalyanlara göre Türkiye savaşa girmeyi kabul etse savaşın kaderi kendileri lehinde seyir değiştirecekti. Bu yüzden Türk hükümetine biz adalardan çekiliyoruz. Adaların tümünü işgal edebilirsiniz dediler. Eğer Türkiye bu zokayı yutmuş olsaydı, Almanların ve İtalyanların safında, yani kaybedecek olanların safında yerini almış olacaktı. On iki adaya sahip olma hevesi bize belki de Ege’yi ve İstanbul’u kaybettirecekti. İsmet İnönü İtalyanlara ne bir karış toprak isteriz ne de bir karış toprak veririz diyerek o tuzak öneriyi reddetmişti.
İkinci Dünya Savaşının Türkiye’ye nelere mal olduğunu anlamak isteyenler tüm Trakya’ya yayılmış olan koruganlara baksınlar. Her biri o kıtlık yıllarında ülkemize kaça mal olmuştu. O yıllarda çimento üretimimiz olmadığından gereken çimentoları tahıl karşılığında almıştık: İsmet Paşaya dil uzatanlar şunu iyi bilsinler. Almanlar hızla istilalarını sürdürüp Türkiye hudutlarına yaklaştıklarında İsmet İnönü Alman tankları hududumuza kırk kilometre yaklaşırsa bunu savaş nedeni sayarım diye Alman hükümetine gönderdiği nota ile tankların ilerleyişinin yönünü değiştirtmişti.
İkinci Dünya Savaşının galiplerinde Rusya savaşın hemen ardından Türkiye’den Kars ve Ardahan’ı talep etmişti. İsmet İnönü çok kısa bir mesajla karşılık vermişti. Gel de al. Ardından da çok büyük bir askeri gücümüz o bölgeye kaydırarak savaş hazırlığı yapıldı. Rusya Türkiye’nin bu kararlığı karşısında geri adım atmak zorunda kalmıştı.
Evet, İsmet İnönü paramızdan Atatürk’ün resmi yerine kendi resmini koyarak çok büyük bir hata yapmıştı. Onu gelenek böyle diye aldatmışlardı. Sırf bu nedenle İsmet İnönü’yü tüm geçmişini silerek karalamaya çalışmak abesle iştigalden başka bir şey değildir.
Özcan Nevres

15 Nisan 2007  17:34:29 - Okuma: (834)  Yazdır
İstatistik