Yazı

PKK Harekâtı–2
PKK Harekâtı–2 

Asil S. Tunçer

Kuzey Irak’ta Peşmergeler tarafından sıkıştırılan PKK militanları, TSK’nin 16 Ekim 1992 günü başlattığı harekât ile etkisiz hale getirmiştir.

Bu hareket sonucu bölgedeki kamplarda direnmekte olan teröristler, güneye doğru kaçmak zorunda kaldığı gibi, PKK, Peşmergelerin şartlarını kabul etmişlerdir. Ancak bu şartlar, PKK’nın bölgeyi terk etmesi şeklinde değil, Peşmergelerin göstereceği bölgelere yerleşmesi ile ilgilidir.
 
Kuzey Irak’tan terörist unsurları çıkarmaya yönelik icra edilen harekâta kısa bir süre sonra TSK birlikleri de iştirak etmiş, bu harekâtta 1521 terörist ölü, 1232 terörist sağ ve yaralı olarak ele geçirilmiştir. Türkiye’nin terörle mücadele sürecinde önemli bir yer işgal eden bu operasyonda, teröristlerin birçok ölüyü ve yaralıyı yanlarından götürdüğü de belirlenmiştir. Bu harekâtta güvenlik kuvvetlerimiz; 1 subay, 3 astsubay, 22 erbaş ve er, 2 GKK (Geçici Köy Koruyucusu) olmak üzere 28 şehit vermiş, 12 subay 16 astsubay, 93 erbaş ve er, 4 GKK (Geçici Köy Koruyucusu) olmak üzere toplam 126 güvenlik görevlisi de yaralanmıştır.
 
Teröristlerin unsurların Kuzey Irak’a tekrar yerleşmesine engel olmak isteyen Türkiye, bu operasyonun ardından bölgede bir dizi tedbir almıştır. Öncelikle KDP ve KYP liderlerine PKK’nın amaç ve stratejileri anlatılarak onların bu mücadele desteği alınmaya çalışılmıştır. Sınırdan geçişleri en aza indirmek için havadan ve karadan alınan tedbirlerin yanı sıra, Peşmergelerin sınırda kurulan karakollar sayesinde mücadeleye etkin olarak katılmaları sağlanmıştır. En önemlisi de Türkiye, bu tarihten sonra terör ile mücadelede Kuzey Irak eksenli yeni bir strateji uygulamaya başlamıştır. Kuzey Irak’lı Kürt Liderler ise PKK’ya bölgede yerleşme imkânı sağlayarak, hem bu örgütü istedikleri şekilde yönlendirmeyi, hem de Türkiye’yi karşı gerektiğin de bir koz olarak kullanmayı düşünmüşlerdir.
 
c) 1994 Yılında İcra Edilen Sınır Ötesi Operasyonlar: 12 Nisan 1994 tarihinde Türkiye sınırına 50 km uzaklıktaki Keryaderi ve Şivi Kamplarına ‘kartal operasyonu’ adıyla operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyon sonucunda 79 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Çatışmalarda 1 subay, 1 astsubay, 4 uzman çavuş 5 erbaş ve er olmak üzere toplam 11 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.
 
20 Mart–2 Mayıs 1994 tarihleri arasında Sinath, Haftanin, Metina, Mezikaryaderi ve Hakurk bölgesinde 44 gün süre ile ‘Çelik–1’ harekâtı icra edilmiştir. Harekâtta 555’i ölü olmak üzere toplam 568 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Çelik–1 Harekâtı esnasında, 4 subay, 5 astsubay, 4 uzman çavuş ile 51 erbaş ve er olmak üzere toplam 64 personel şehit olmuştur.
 
d) Çekiç Harekâtı (12 Mayıs–7 Temmuz 1997): PKK terör örgütünün Kuzey Irak’taki faaliyetlerine devam etmesi üzerine KDP yetkilileri ile yapılan görüşme sonunda, PKK’ya karşı bir operasyon yapılması kararlaştırılmıştı. Bu operasyon esnasında izlenecek strateji KDP yetkilileri ile Ankara’ da yapılan bir görüşme ile kesinlik kazanmıştır. 12 Mayıs–7 Temmuz 1997 tarihleri arasında icra edilen Çekiç Harekâtı, kapsadığı bölge itibariyle bu güne kadar icra edilen en büyük harekât olmuş, Kuzey Irak’taki örgütün tüm kampları operasyon bölgesi içine alınmıştır. Irak’ın kuzeyinde yüksekliği yer 3500 metreye ulaşan sarp ve yüksek dağ silsileleri ve derin vadilere sahip olan harekât alanı, 20–25 km. derinlikte ve 378 km. genişlikte bir bölgeyi kapsamaktadır. Bu bölgede faaliyet gösteren teröristlerin sayısının 3800–4000 civarında olduğu ve Sinath, Deresish, Mergasish, Alanıksh, Quasrok, Saranish, Fala, Meze ile Khatmur ve Kato Dağları bölgesinde kamp kurdukları operasyon öncesinde belirlenmiştir.
 
Çekiç Harekâtı olarak adlandırılan ve Sinath, Haftanin, Metine, Zap, Nirve, Rekanbasyan, Hakurk, Hayırsız Dağları, Garadağ, Bote Bölgesinde icra edilen bu operasyon sonucunda, 2730’u ölü, 129’u sağ, 286’sı yaralı olmak üzere 3.145 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirilerek örgüte büyük darbe vurulmuştur. Operasyonda 14 subay, 4 astsubay, 75 er ve erbaş ile 21 GKK (Geçici Köy Koruyucusu) olmak üzere toplam 338 güvenlik görevlisi de yaralanmıştır.
 
e) Şafak Harekâtı (25 Eylül–15 Ekim 1997): KDP ve KYP arasında 24 Ekim 1996 tarihine kadar süren çatışmalar, PKK’ ya çok geniş bir hareket serbestîsi sağlamış ve terör örgütü, bölgede üçüncü bir harekât olarak ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine Türk silahlı kuvvetleri tarafından terör örgütü PKK’ ya karşı 25 Eylül–15 Ekim tarihleri arasında “Şafak Harekâtı” olarak adlandırılan bir operasyon planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Operasyonun diğer amacı da çekiç harekâtında etkisiz hale getirilemeyen terörist tehdidini ortadan kaldırmaktadır.
 
Yaklaşık bir ay kadar devam eden bu harekât sonucunda, 865’i ölü, 18’i yaralı 19’u sağ teslim olmak üzere toplam 902 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Harekât sırasında 3 astsubay, 24 erbaş ve er, 4 GKK (Geçici Köy Koruyucusu) olmak üzere toplam 31 personel şehit olmuş, 90 personel de yaralanmıştır.
 
Sürecek…


3 Aralık 2007  00:55:59 - Okuma: (2199)  Yazdır
Haftanın Hit Haberleri

İstatistik