Yazı

Uruguay’dan ABD’ye-2
Uruguay’dan ABD’ye-2 

Asil S. Tunçer

Uruguay’dan ABD’ye-2

13) 29 Mayıs 1998; Fransa Meclisi’nin kanun teklifi: “Fransa 1915 yılında meydana gelen Ermeni (sözde) soykırımını açıkça tanır” cümlesinden oluşan kanun teklifi kabul edilip senatoya gönderildi. Senato teklifi görüşmeyi reddettiği için kanun teklifi kadük olmuştur.
 
14) 29 Mart 2000; İsveç Parlamentosu’nun bildirisi: Ermeni halkına yapılan (sözde) soykırım konusunda yansız, bağımsız uluslararası araştırmalar yapılması önemlidir. Bu konuda sağlanacak gelişmeler Kafkaslardaki dengeler ve gelişmeler için önem taşımaktadır.
          
15) 11 Mayıs 2000; Lübnan Parlamentosu’nun kararı: Lübnan’ın (sözde) 1,5 milyon Ermeni’nin katledilmesinin 85. yıldönümü nedeni ile (sözde) soykırımı kınaması ve bu asılsız soykırım iddialarının uluslararası kabul görmesi halinde gelecekteki soykırımların önleneceğine inandığını açıklaması.
         
16) 18 Eylül 2000; ABD- Kaliforniya Eyalet Parlamentosu’nda kabul edilen kanun: Bu kanun zamanın Eyalet Valisi tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 1915–1923 yılları arasında Türklerin elinde mağdur olan Ermenilerin sigorta şirketlerine karşı dava açabilme imkânı sağlamıştır. Bu kanuna göre, 1885–1911 yılları arasında düzenlenmiş 7.671 poliçe ile 45 kişi adına, Kaliforniya mahkemelerinde New York Life Sigorta Şirketi aleyhine dava açıldığı, poliçelerin toplam tutarının üç milyar doları bulduğu haberleri alınmıştır.
Bugün bu mesnetsiz kanuna istinaden NY Life ve AXA Sigorta şirketleri söz konusu poliçelere milyarlarca dolar ödemektedirler. Bu hiç ‘hayra alamet’ bir durum değildir. 
 
17) 20 Ekim 2000; ABD Temsilciler Meclisi tasarısı: Seçim ortamından istifade edilerek temsilciler meclisinden geçirilmek istenen (sözde) Ermeni soykırım iddialarının kabulünü öngören tasarı, başkan Bill Clinton’ın, “şu aşamada konuyu gündeme getirmek ulusal çıkarlarımıza aykırıdır” şeklindeki beyanatı üzerine Temsilciler Meclisi başkanı Dennis Haster tarafından geri çekildiği için kadük olmuştur.
Tasarının düşmesinde T.C. Cumhurbaşkanı ve Hükümetin girişimlerinin yanı sıra zamanın Gn. Kur. Bşk. Org. Hüseyin Kıvrıkoğlu’nun yine ABD Dnz. Kur. Bşk. Org. Henri Shelton’a mektup yazarak ABD Parlamentosu nezdinde girişimde bulunmasını sağlaması önemli rol oynamıştır.
 
         18) 7 Kasım 2000; Fransa Senatosu’nun kanun teklifi: “Fransa 1915 yılında meydana gelen (sözde) Ermeni soykırımını tanır” cümlesinden oluşan kanun teklifi senatoda oylanıp kabul edildi ve görüşülmek üzere Milli meclise gönderildi. Teklifin kanun haline gelmesi için Milli Meclis’ten geçmesi gerekmektedir. Fransa Meclisinde cereyan eden görüşmeler sırasında, bazı milletvekilleri ve bu arada kararın raportörü Mösyö Fransua Rosbuluan “Ermeni genositini 1915’te İstanbul’daki Muhakeme zaten teyit etmiştir” demişti.
 
Bahsettiği bizim tarihimizin utanılacak bir sayfasını teşkil eden, İstanbul’daki Nemrut Mustafa Paşa Divanı Harbi’dir. 1919 yılında Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey’i idama mahkûm eden bu divanı harp, o muhakeme sırasında 28 şahit dinler, şahitlerin 28’i de “Ermenilerin katledildiğini duyduk; ama görmedik. Kaymakamın bu konuda talimat verdiğini de duyduk ama şahit olmadık” diye şahadette bulunurlar; ama düzmece divan ona rağmen Kaymakam Bey’i idama mahkûm etmiştir. Fransız Meclisi, işbu mahkemenin kararını dünya kamuoyuna dayanak olarak göstermektedirler.
        
19) 10 Kasım 2000; Vatikan’da Papa II. John Paul’un bildirisi: “... Liderler artık ne Allah’tan korkuyorlar nede insanlardan utanıyorlar. 20. asır aşırı ihlallerle belirginleşti. Bu asırda başlayan (sözde) Ermeni soykırımı daha sonraki şiddet hareketlerinin başlangıcı idi...”. (Milliyet, 11 Kasım 2000). 
 
Papa 1915’te Türkiye’de ölen bir papazı ‘din şehidi’ yani ‘aziz’ ilan etti. The New York Times’ın 25 Nisan 2001 tarihinde verdiği habere göre, Vatikan 1915’te öldürülen bir Ermeni Katolik Papazı ve komünistlerin zulmüne uğramış 26 Ukraynalıyı dini şehit sayılmaları gerektiğini ileri sürdü. Bu aziz ilan edilmeyi gerektiren ilk adımdır. Mardin başpapazı Ignace Maloyan, Osmanlıların Doğu Anadolu’da yaşayan Ermenilere karşı başlattığı (sözde) soykırım sürecinde öldürülmüş olduğundan anısına ‘anma günü’ düzenlendi. (Hürriyet, 29 Eylül 2000). 
        
Aynı Papa, 27 Eylül 2001 tarihinde gerçekleştirdiği Erivan gezisi çerçevesinde de, Eçmiadzin’de düzenlenen törende yaptığı konuşmada (sözde) ‘soykırımı’ kınamıştır: “Pope paid tribute yesterday to the 1,5 million Armenians massacred in eastern Turkey between 1915 and 1923 in what Armenians insist was an act of genocide. Speaking in Yerevan during a visit to Armenia, he avoided the word genocide, which he has not hesitated to use in the past, and instead he used the Armenian term Metz Yeghern, which means…”, (www.msnbc.com , 27.09.2001).
       
20) 15 Kasım 2000; Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporu: “Türkiye Hükümetini ve TBMM’yi modern Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından önce Ermeni azınlığa karşı gerçekleştirilen (sözde) soykırımın tanınmasına ve Ermenistan’la arasında normal diplomatik ve ticari ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve halen yürürlükte olan ambargonun kaldırılması amacıyla, Ermenistan ile bir diyalog başlatmaya davet eder” mahiyetindeki değişiklik önergesi kabul edilerek, ‘Türkiye’nin Avrupa Birliği Katılım Ortaklığı’ belgesine dâhil edilmiştir. (Hürriyet, 16 Kasım 2000).
 
         Sürecek...


22 Kasım 2007  11:49:45 - Okuma: (1362)  Yazdır
Haftanın Hit Haberleri

İstatistik