Yazı

Uruguay’dan ABD’ye–1
Uruguay’dan ABD’ye–1 

Asil S. Tunçer

Uruguay, Güney Amerika’nın güney ucunda küçücük bir ülke ama 20 Nisan 1965’te Ermeni Yasa Tasarısını ilk kabul eden ülke olarak tarihe geçti.

Yerli dilinde ‘boyalı kuşlar nehri’ anlamına gelen Uruguay’ın bizle alıp veremediği neydi acaba? Ardından 5 Mayıs 1993’te karşımızda bu sefer Arjantin Senatosu’nu görüyoruz.
 
Bir başka ilginç gelişme de bize pekte uzak olmayan (sözde) dost bir ülkeden geliyor: 11 Mayıs 2000 Lübnan Parlamentosu bu yönde bir karar alıyor. Artık dostun düşmana karıştığı kimin ne çıkar ve amaçla neyi hedeflediği belli olmayan, kirli ceplerin ve kanlı ellerin gizli hesapları için çarklar dönüyor. İşte maskeleri düşen tüm bu çirkin yüzlerin kendilerini çokta gizleme ihtiyacını hissetmedikleri Türkiye’ye karşın açık düşmanlıklarının belgeleri:   
 
1) 20 Nisan 1965 Uruguay Senato ve Temsilciler Meclisi’nin 13.326 numaralı kanunu: 24 Nisan’ın “Ermeni (Sözde) Soykırımını Hatırlama Günü” olarak kabul edilmesi teklifi.
 
2) 9 Nisan 1975 ABD Temsilciler Meclisi’nin 148 numaralı kararı: Başta 1915 yılında (sözde) soykırıma uğratılan Ermeniler olmak üzere, (sözde) soykırım mağdurları için, “24 Nisan”ın İnsanlığa Karşı İşlenen Suçları Hatırlama Günü olarak kabul edilmesi” teklifi.
 
3) 29 Nisan 1982 Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin karar bildirisi: 1915’te Türkler tarafından başlatılan (sözde) Ermeni soykırımı ve 1974 yılında Kıbrıs’ın Türkiye tarafından işgali sırasında Kıbrıs halkına karşı işlenen cürümler nedeniyle “Türkiye’nin kınanması” teklifi.
 
4) 12 Eylül 1982 ABD Temsilciler Meclisi’nin 247 numaralı kararı: Yukarıdakinden farklı olarak “1915–1923 yılları arasında 1,5 milyon Ermeni’nin (sözde) soykırımından bahsedilmesinin sağlanması” teklifi.
 
5) 18 Temmuz 1987 Avrupa Parlamentosu’nun kararı: Türkiye’yi, Ermenilerin 1915–1917 yılları arasında (sözde) soykırıma tabi tutulduğunu kabul etmeye davet eden çok ağır bir karar alınması. (Aynı kararda, Kıbrıs, Yunanistan, demokrasi, insan hakları vb. birçok konu da yer almıştır. (Cumhuriyet, 24 Nisan 1996).
        
6) 5 Mayıs 1993 Arjantin Senatosu’nun 1554/92 numaralı karar ve bildirisi: 1915–1917 yılları arasında 1,5 milyon Ermeni’nin Türkler tarafından öldürülmesinin 20. asrın (sözde) soykırımı olduğu ve Dağlık Karabağ’da Ermeni nüfus çoğunluğuna karşı insan hakları ihlalleri yapıldığı öne sürülmektedir.
 
7) 14 Nisan 1995 Rusya’da, Duma kararı: 1915–1922 yılları arasında yapılan Tehcir’in sorumlularının kınanması, 24 Nisan’ın (sözde) soykırımı anma günü olarak kabul edilmesi.
        
8) 23 Nisan 1996 Kanada Müşterek Meclis kararı: 24 Nisan 1915’te vuku bulan ve 1,5 milyon insanın hayatı ile ilgili olduğu iddia edilen insanlık trajedisinin ve her yıl 20–27 Nisan haftasının “İnsanlığa Karşı İşlenen Suçların hatırlanma Günü” olarak tanınması.
        
9) 25 Nisan 1996 Yunanistan Parlamento kararı: 24 Nisan tarihinin Türkiye tarafından Ermenilerin (sözde) soykırıma tabi tutuldukları gün olarak anılmasının kabul edilmesi.
 
10) 11 Haziran 1996 ABD Temsilciler Meclisi’nin 3540 sayılı kararı: Osmanlı İmparatorluğunun 1915–1923 yılları arasında Ermenilere uyguladığı katliamın Türkiye tarafından tanınması halinde Ekonomik Destek Fonu’ndan 22 milyon doların Türkiye’ye verilmemesi.
        
11) 26 Mart 1998 Belçika Senatosu’nun 1–736/ 3 numaralı kararı: 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun son hükümetinin Ermenilere (sözde) soykırım uyguladığı tarihi gerçeğini, Türkiye Hükümeti’nin kabule davet edilmesi.
        
12) 24 Nisan 1998 Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nden bir grup milletvekilinin bildirisi: “24 Nisan 1915 tarihi Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan Ermenilerin yok edildikleri tarihtir. Bu günü 20. yy.ın ilk (sözde) soykırımı olarak anıyoruz ve (sözde) soykırım kurbanlarını selamlıyoruz” söylemlerinin telaffuz edilmesi.
 
Söz konusu bildiri; Fransa, Yunanistan, Romanya, Rusya, Ukrayna, Avusturya, GKRK, Danimarka, Norveç, Hollanda, Slovakya, İspanya, İngiltere, İtalya, Finlandiya, Portekiz, İsviçre, Belçika, Çek Cumhuriyeti ve Lituanyalı 51 parlamenter tarafından imzalanmıştır.
 
         Sürecek...


19 Kasım 2007  00:51:10 - Okuma: (1010)  Yazdır
Haftanın Hit Haberleri

İstatistik