Yazı

Bu Ne Çelişki
Bu Ne Çelişki 

Yaşar Varış

AKP dahil tüm siyasi partilerin geçmişteki söylemlerine ve programlarına bakıldığında “Türkiye’de merkezi yönetimin etkili olduğu, yerel yönetimlerin zayıf kaldığı, Ankara’da oturup ülkenin bir ucundaki sorunların görülemeyeceği, görülse bile hızlı çözülemeyeceği; iktidara geldikleri takdirde yerel yönetimlerin hem yetki, hem de ekonomik olarak güçlendirileceği” vaat edilmiştir.

 Bu görüş doğrudur.

1982 anayasasına göre Türkiye’nin idari yapısı iki bölümde planlanmıştır.
Bunlardan birincisi ‘merkezi’ yönetimdir.
İkincisi ise ‘yerel’ yönetimlerdir.
Merkezi yönetimi; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık , Bakanlıklar ve bakanlıkların taşra teşkilatları oluştur..
Yerel yönetimleri ise; il belediye başkanlıkları, il genel meclisleri, ilçe belediye başkanlıkları ,belediye meclisleri, köy muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri oluşturur..
Bir de valilikler vardır.
Valilikler illerde devletin ve hükümetin temsilcileridir.5442 sayılı yasa ile illeri yönetirler.
Valiler aynı zamanda yerel yönetimlerin de başıdır.
Giriş bölümünde belirttiğim gibi yerel yönetimlerin yetkileri ve olanakları yeterli olmadığı için merkezi yönetimin kolları da kolayca buralara yetişememektedir. Bu nedenle tüm partiler bu sıkıntıyı gidermek için her seçim öncesinde yerel yönetimlerin güçlendirileceği vaadinde bulunarak halktan oy istemişlerdir..
Son seçimlerde de bu böyle olmuştur.
Ancak bu söylemle iktidar olan AKP, çıkardığı Büyükşehir Yasası ile çok sayıda belediyeyi ve köylerimizi kapatıp illerin birer mahallesi haline getirmiştir..
Bölgemizden örnek vermek gerekirse; Ödemiş’e bağlı Kaymakçı, Çaylı, Birgi,  Ovakent, Konaklı, Zeytinlik belediyeleri kapanmış, Ödemişe bağlı birer mahalle olmuşlardır.
Yine aynı yasa ile çok sayıda köyümüz de kapanmıştır.
Sonuç olarak yerel yönetimleri güçlendireceğiz diyen iktidar partisi; bırakın güçlendirmeyi, yerel yönetimleri yok ederek merkezi yönetimini daha da güçlendirmiştir..
İlk anda bu düzenlemenin sonuçlarını halkımız pek anlayamadı diye düşünüyorum. Yoksa köyünü, belediyesini kapatan bir siyasi partiye bu kadar oy verilmezdi.
Şimdi bu düzenlemenin sıkıntıları yavaş yavaş hissedilmeye başlandı.
Bu sıkıntının en büyüğünü sanırım Ödemiş belediyesi ve İzmir büyükşehir belediyesi çekecek, bu yasa ile hizmet vermek zorunda oldukları alanlar büyüdü.
Örneğin; mezarlıklar yanılmıyorsam yeni yasa ile Büyükşehir’e bağlandı. İzmir ilindeki mezarlık sayısı o kadar çok ki hepsinin İzmir’den bakımı, temizlenmesi, düzenlenmesi çok güç..
Nitekim dünkü gazetemiz Küçükmenderes’te yayınlanan bir haberde bayram öncesinde mezarlıklar ot-çöp içinde görülüyor.
Yine gazetemizde yayınlanan bir haberde İZ-Su’ya bağlanan su abonelikleri nedeniyle su sayaçlarının 3 aydır okunmadığı, okunduğunda ise İzmir tarifesinin uygulanacağı, toptan gelecek faturaların ödenmesinin ise vatandaşı üzeceği yazıyordu.
Artık bir su arızası olduğunda eskiden olduğu gibi vatandaş bağlı olduğu belediyeye değil, İz-su’ya haber veriyor. Onlar not alıyorlar, Sırası geldiğinde keşfe gelip, yine sırası geldiğinde tamir etmeye geliyorlar. Bu iş de günler alıyor. Vatandaş günlerce susuz kaldığı gibi milli ve doğal servetimiz su boşa akıp ziyan oluyor.
Yine vatandaşlardan duyduğum kadarı ile birçok köy kapatıldığı için artık köyde muhtarlara nikah kıydırılamıyor. Vatandaşlar Ödemiş Belediyesi nikah memurlarına nikah yaptırmak zorunda kalıyorlar.
Bunun hem maliyet olarak fazla olduğu, hem de sıraya konularak işlem yapıldığı için, istenildiğinde nikah kıyılamadığı söyleniyor.
Bir başka sıkıntı da itfaiyede yaşanıyor. Kapatılan belediyelerin itfaiye araçları Ödemiş merkeze alınmış. Onlar da İzmir Büyükşehir emrine verilmiş. Bu araçları kullanacak itfaiye da memurları İzmir merkezden görevlendirilmiş. Allah korusun Bozdağ’da bir yangın olsa İzmir’den gelen görevliler çevreyi bilmedikleri, Ödemiş merkez ve  Bozdağ arasında bir hayli mesafe bulunduğu için ev yanıp gidecek.
Temizlik konusu da aynı şekilde…
Köylerde çöp bidonları, mahalle ve köy sokakları  eskisi gibi sık sık temizlenemiyor..
Bu sıkıntıların altında yeni yapılan düzenlemeler yatıyor. Önümüzdeki günlerde bu sıkıntıları tüm vatandaşlarımız yaşayacaklar.
Yerinden yönetim ilkesi tüm uygar ülkelerde denenen ve başarılı bir sistemdir.

Hem hizmetlerin hızla vatandaşa ulaştırılması, hem de demokrasinin daha iyi uygulanması için yerel yönetimlerin daha de güçlendirilerek eski haline dönüştürülmesi gerekir. 18 Temmuz 2014  08:50:46 - Okuma: (390)  Yazdır
Haftanın Hit Haberleri

İstatistik