Yazı

CHP’nin “dönekleri”
CHP’nin “dönekleri” 

Ahmet Çipli

Karl Kautsky (1854-1938) Alman sosyal demokrasi kuramcısı ve Avrupa sosyal demokratlarının ve işçi hareketinin en önemli önderlerinden olarak tanınmasının yanı sıra sol litaratürde “ dönek” “hain” sıfatının simgeleştiği bir isim olarak tarihte yerini almıştır.

           Viyana'da felsefe ve tarih öğrenimi gören Kautsky,  siyasi yaşamına Avusturya Sosyal Demokrat Partisi'nde başladı ve zaman içinde Alman sosyal demokratları içinde sivrildi ve 1895'te Engels'in ölümüyle birlikte hareketin önde gelen "otorite"si durumuna geldi.

          Kautsky, bir dönem bir dizi başlıkta Rus Bolşevik devrimci hareketinde sivrilmeye başlayan Lenin'i etkiledi ve onun beğenisini kazandı. Fakat Kautsky, Lenin'in aksine kapitalizmin emperyalist karakterini bu dönemde görmezden gelip, Birinci Dünya Savaşının başladığı 1914'te Lenin'in büyük ihanet olarak adlandırdığı bir tercih yaparak, Alman burjuvazisinin savaş bütçesinden yana tavır aldı.
           Rusya ‘da 1917 Ekiminde gerçekleşen devrimi başlangıçta destekleyen Kautsky, daha sonraları Bolşeviklerin karşısında Menşevikleri desteleyerek, Lenin’in proleterya diktatörlüğü, devrim teorisi gibi birçok tezine karşı çıkarak Marksizmle yollarını iyice ayırdı. 1919 yılında Kaustky, Sovyet rejimini incelediği "Proletarya diktatörlüğü" kitabını yayımlayarak ideolojik çizgisini açıkça ifade etti. Bu esere yanıt olarak Lenin, “Proletarya diktatörlüğü ve Dönek Kautsky” adlı karşı görüşlerini ifade eden kitabını yayımladı ve “dönek” “ hain” sıfatını Kautsky’le özdeşleştirerek bu  “dönek” sözünün sol litaratüre girmesini sağladı.
     
Şimdi gelelim asıl konumuza:
         Tüm kamuoyunun ve özelliklede CHP tabanı ve seçmenlerinin yakından takip ettiği gibi CHP Genel Merkezinin geçtiğimiz hafta Belediye Başkan adaylarını açıklamasının ardından başta İzmir, İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok il ve ilçede kıyamet koptu. İzmir adeta dokuz şiddetinde bir depremle sarsıldı, tepkiler doruğa çıktı. Ve ardından başta halen görevde olan Belediye Başkanları olmak üzere CHP’nin birçok ağır topu başta Demokratik Sol Parti ( DSP) olmak üzere benzer çizgideki partilere akın etmeye oralardan aday olmaya başladılar. Bu tepkiler ve geçişler yazımı yazdığım şu saatlerde dahi artarak devam ediyor. Görülen o ki Belediye Meclis üye listeleri açıklandığında öfke çığlıkları iyice yükselecek.   
Özellikle DSP’ye geçişler beklenmedik sayıda artınca CHP İl Başkanı Ali Engin’in son değerlendirmeleri kendisine ve Kocaoğlu ekibine yönelen kızgınlığı iyice artırdı. Başkan Engin özellikle DSP’ye geçen ve oradan aday olanları “ döneklikle” suçlayınca bu kavram ortalıkta tartışılmaya başlandı. Gerçekten Ali başkanın dediği gibi CHP’den ayrılıp DSP, İP veya her hangi bir sosyalist partiden aday olmak, üye olmak veya onlara oy vermek  “döneklikle”, “ hainlikle” eşdeğer mi? Bence hayır. Döneklik sıfatının patent sahibi Lenin’in eserlerini ve yukarıda özetlemeye çalıştığım Kautsky’nin duruş ve fikirlerini incelediğinizde Marksizim ve dolayısıyla Lenin’in duruş ve ideolojisiyle Kautsky’nin duruş ve fikirlerinin nasıl taban tabana zıtlık taşıdığını açıkça görebilirsiniz. Bu gün CHP, başta DSP olmak üzere İşçi Partisi ( İP) ve bazı siyasi partilerle önemli bir çizgi farklılığı içinde değildir. Her üç partide ışığını Mustafa Kemal Atatürk’ten almaktadır. Laik Demokratik Cumhuriyeti savunmak ve yaşatmak temel amaçlarıdır. Değişik üslup ve eylem biçimleriyle de olsa savundukları ilkeler Atatürk ilke ve Devrimleridir. Bu nedenle DSP’den ve İP’ten CHP’ye geçmek “döneklik” değildir. Aynı biçimde CHP’den DSP veya İşçi Partisine veya sosyalist partilere hatta hatta DP’ye geçmek “döneklik” değildir. Hatta bunun içersine MHP’yi dahi alabilirsiniz. CHP İl Başkanının mantığıyla soruna bakarsanız geçmişte DSP’den CHP’ye geçen rahmetli Ahmet Piriştina, aynı durumda olan Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Mustafa Sarıgül, Kemal Derviş, Erdoğan Toprak, SHP’ den geçen Murat Karayalçın, Ercan Karakaş, DYP ‘den geçen İlhan Kesici, Tayfur Çiçek, MHP den geçen Mansur Yavaş,  gibi saygın isimleri ve daha binlerce ismi aynı sıfata layık görürsünüz. İzmir’de Sosyalist kimliği ile herkesin saygı duyduğu Hakkı Ülkü’ye, Ergun Özgün’e, Osman Özgüven’e, Hakan Tartan, Ercan Tatı, Sıtkı Kürüm, Semra Aksakal ve Aziz Kocaoğlu’nu tapar derecede seven Selçuk Karaosmanoğlu’na ve daha birçok tanınmış isme “dönek” sıfatını yapıştırmak insafsızlıktır.  Veya 2009 seçimlerinde Uşak, Manisa ve Balıkesir’de MHP adayına oy veren yüz binlerce CHP üyesi ve seçmenini “ dönek” ilan etmiş olursunuz. Eğer CHP aday belirleme sürecinde bir önceki yazımda ve diğer birçok yazılarımda ifade ettiğim yanlışları yapmasaydı veya bu saydığım partiler eğer bu seçimlerde CHP önderliğinde hiçbir partinin hakkı yenmeden doğru bir ittifak yapıp AKP’nin karşısına yurtsever bir cepheyle çıkabilselerdi bu geçiş durumları yaşanmaz, AKP iktidarına öldürücü darbe kolayca vurulabilirdi. Ancak nedense bu maalesef yapılamadı. Sayın başkan Engin’in suçlamaları da, binlerce partilisini disiplinle tehdit etmeside aynı yanlışların bir devamıdır.
Şimdi karar halkımızın. Yurtsever halkımız sandıklarda ya iyice bölünerek AKP’ye sadece küçük bir sille vuracak, ya da sandıkta o veya bu adayın etrafında kenetlenip dipten gelen bir dalgayla AKP iktidarının temellerini sarsacak.      
Not: Kautsky ile ilgili yararlandığım kaynaklar: Lenin’in “ Ne yapmalı” ve

 “Proleterya diktatörlüğü ve dönek Kautsky” adlı eserleri ile Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM)24 Şubat 2014  08:41:32 - Okuma: (3066)  Yazdır
Haftanın Hit Haberleri

İstatistik