Yazı

İktidar Hırsı
İktidar Hırsı 

Memiş Güngör

Taraftarlık ve fanatizm modunda siyaset yapanlar; kişisel çıkar ve menfaatlerini dizginleyemezler.

Grupçuluk-adamcılık ön plandadır. İlişkilere dayanan bir dar grupçuluk vardır. Bu tür siyasetçiler; fanatizm-dar grupçuluk-kişisel çıkar grupları üzerinden iktidarlarını sürdürür ve iktidarlarını korumaya çalışırlar.Bir süre başarılı da olurlar.O tip siyasetçilerin kafasında“kurumsallık”yoktur.Kendisi kaybolursa ait olduğu kurumlar çok bocalar.Çünkü onları tek adamlığa bağımlı yapmıştır.Kurum sağlıklı işlemediğinden adete dökme suyla döndüğünden, kaynak olmadığından kurum sıkıntı yaşar.
       İşte bu siyasetçiler büyüklük hezeyanları narsizm karışımı hırsı ile kendinden olmayan diye ayırmaya başlar insanları.Oysa ki aynı partinin mensubudur.Hatta ileri safhaları o eleştiri yapanları devre dışı bırakır uzun süre.Devre dışı kalan grup uzun süre dışlanmışlık ruh haliyle değişik tavırlar sergiler.Sağlam duranlar bekler, sabreder, muktedir olanlara karşı bir daha ki seçim/genel kurul vs.de tekrar çıkıp konuşur eleştirir.Zaten uzun süre ötelenmiş görev verilmemiş muktedir olanlar onları görmezden gelmiştir.Bir daha ortaya çıktılar mı şimdiye kadar nerdeydin diye sorar olayları analiz edemeyenler.Eyvah en kötüsü de budur. Tekrar uzun süre dışlanmaya hazır ol artık.Ne can dayanır,ne sabır.Böyle olmuştur hep,bulunduğu yeri terk etmiştir binlerce kişi.Ya da çok dayanıklıları bir daha bir daha diye devam edip gitmiştir...
        Bu hırs öyle bir şey ki ; açlık,susamışlık,uykusuzluk,doymazlık,sınır tanımamazlık,dur durak bilmemezlik,arkadaşını,dostunu tanımamazlık,doğruyu yanlışı ayıramaz hale gelmişlik.....say sayabildiğin kadar.
        Çalışırsın çabalarsın bir yere gelirsin takdir edilir.Çalışırsın, kazanırsın hırs yaparsın daha daha dersin kuru bir hırsa dönüşür “aklın” geride kalır işte o zaman.
        Başlar  hırsların zarar vermeye, göremezsin artık gerçeği de.Bir de pasif gibi görünen ama müthiş etkili goygoycu bir çevren varsa yandın.Doğruyu yanlışı ayırt edemez olursun.
          Herşeyin merkezinde kendini görüp “ben”olmazsam herşey yıkılır,yürümez işler,yapamazlar demeye de başladın mı hastalık ilerlemiş demektir.
         Hırçınlaşırsın,kıramayacağın insanları da başlarsın kırmaya.Saldırganlık üst düzeydedir.Herşeyi,herkesi tehlike görürsün kendine.İçindeki “ben”azar da azar.Hep onay istersin.Olmazsa sinirlenirsin.
        Halkın,aklın,hizmetin önünü tıkar bu tür siyasetçiler.
        Örnekleri çoktur.

12 Ocak 2014  22:40:59 - Okuma: (1372)  Yazdır
İstatistik