Yazı

10 Aralık ve Tahliye Kararı…
10 Aralık ve Tahliye Kararı… 

Yaşar Varış

Bilindiği gibi 10 Aralık, Birleşmiş Milletler Örgütünün İnsan hakları evrensel bildirgesini kabul ettiği tarihtir ve bu nedenle tüm ülkelerde “İnsan Hakları Günü “ olarak kutlanmaktadır.

İnsan hakları denince; “insanların doğuştan kazandıkları, dil, din, cinsiyet ayırımı gözetmeksizin tüm insanlar için geçerli olan, evrensel, vazgeçilmez haklar” akla gelir. Bu haklar kolay kazanılmamıştır. Bu kazanımlar için insanlık büyük acılar çekmiş. Kazandığı hakları koruyarak ve genişleterek yeni, çağdaş haklar kazanmıştır.04.11.1950 yılında Roma’da imzalanan ve 03.09.1953 tarihinde yürürcülüğe giren “Avrupa insan hakları sözleşmesi” bu kazanım belgelerinden biridir. Türkiye cumhuriyeti devleti bu sözleşmeyi bazı çekinceler koymak suretiyle de olsa kabul etmiştir
Avrupa insan hakları sözleşmesinin 6. maddesi “Adil Yargılanma Hakkını” düzenlemektedir. “Adil yargılanma” ilkesi; bağımsız, kanunla kurulmuş bir mahkemede yargılanma, kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan suçlu sayılmama, kendini bir avukatla savunma hakkını düzenlemekle beraber davaların” Makul bir sürede görülmesi” hakkını da düzenlemektedir.
Bilindiği gibi ceza yargılamasında asıl olan sanıkların tutuksuz yargılanmasıdır. Ceza usul yasamızdaki bazı özel durumların olması halinde sanık hâkim kararı ile tutuklanabilir. Ama asıl olan tutuksuz yargılamadır. Tutuklama istisnadır. Tutuklama hiçbir zaman infaza dönüştürülmemelidir.
İnsan hakları Avrupa sözleşmesinin belirttiği Makul süreler içinde davalar bitirilmelidir. Hele tutukluluk süreleri makul süreleri aşıp infaza hiç dönüşmemelidir. Bu açıdan değerlendirildiğinde Anayasa mahkemesinin verdiği karar ülkemiz için tarihi bir karardır. Çok önemlidir. Mahkeme bu hukuk ayıbına dikkat çekmiştir. Ülkemizi Avrupa İnsan hakları mahkemesinde yeni bir mahkûmiyet kararından kurtarmıştır.
Anayasa mahkemesi Mustafa Balbay’ın başvurusu üzerine verdiği kararda “Seçilmiş bir milletvekilinin görevini yapamamasını ve makul süreyi aşan tutukluluk süresini “hak gaspı” olarak nitelemiş, mahkemeyi göreve çağırmıştır.
Mustafa Balbay’ın tahliyesi kendisi, ailesi, partisi kadar hukuk açısından da sevindirici olmuştur. Ayrıca tahliye kararının 10 Aralık insan hakları günü arifesine denk gelmesi ayrı bir sevinç kaymağı oluşturmuştur.
Dilerim mahkemelerimiz bundan sonra uzun tutukluluk halleri olan tüm sanıkların dosyalarını bu açıdan değerlendirirler.
Bu duygu ve düşüncelerle Mustafa Balbay ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tün okurlarımızın insan hakları gününü kutluyorum. 10.12.2013
 
Ayrıca; 02.12.2013 tarihinde vefat eden Annem FATMA VARIŞ’ın acısını bizimle paylaşan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.

10 Aralık 2013  19:34:32 - Okuma: (1730)  Yazdır
Haftanın Hit Haberleri

İstatistik