Yazı

Cumhuriyetimizin 90. Yılı Kutlu Olsun…
Cumhuriyetimizin 90. Yılı Kutlu Olsun… 

Yaşar Varış

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90.yılını tüm ülkede ve dış temsilciliklerimizde coşku ile kutladık.

Mustafa Kemal ve arkadaşları, işgalci güçleri yurttan kovduktan sonra ülkemizi hızla çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak, batı ülkeleri ile arasındaki gelişme açığını kapatmak için bir takım atılımlar, devrimler yapma ihtiyacını hissettiler.
Bunun için öncelikle köhnemiş, çağ dışı kalmış, bilime ters düşen eski yapıyı değiştirmek ve dış dünya ile özellikle de batı ülkeleri ile eşgüdümü sağlamak için bazı adımların atılması gerekiyordu.
Ama bu çok kolay değildi. Yıllar süren devlet yapısını bir çırpıda değiştirmek, onun yerine yeni bir idare biçimi kurmak zordu.
Meclisteki millettekileri buna fikren hazır değillerdi.
Ama Mustafa Kemal Türkiye de modern, batılı bir yönetim olan laik cumhuriyeti kurmayı çok önceden kararlaştırmıştı. Bunu bir sır gibi saklıyor, zamanının gelmesini bekliyordu.
O; “Hâkimiyetin kayıtsız şartsız millette olduğu, cumhuriyet idaresine inanıyordu. Ülke ancak bu yoldan ilerleyerek çağdaş medeniyet seviyesine ulaşabilirdi.
Nitekim 29.Ekim 1923 de mecliste yapılan bir anayasa değişikliği ile cumhuriyet resmen ilan edildi.
Bu kolay olmadı. İstanbul hükümeti Cumhuriyete karşı olduğu gibi meclisteki çok sayıda milletvekili de değişime henüz hazır değildi.
Nitekim o tarihte mecliste bulunan 286 milletvekilinden 158 tanesinin oyları ile anayasa değişikliği yapılıp cumhuriyet ilan edildi.
Arkasından peş peşe gelen devrimlerle ileriye doğru adımlar atıldı.
Atatürk Cumhuriyeti ve devrimler, batıdaki gibi halk hareketleri ile halkın öncülüğünde gerçekleştirilmemiştir. Ülkesini seven, kurtuluş savaşını örgütleyen, ülkeyi düşman işgalinden kurtaran askerlerin ve sivil aydınların öncülüğünde yapılmıştır.
O gün Cumhuriyete ve Mustafa Kemal’e karşı olanlar, Atamızın büyük başarısı ve ona duyulan saygı, sevgi karşısında bunu açıktan söyleme cesaretini gösterememişlerdir.
Bu muhalefetlerini gizliden gizliye bazen mevcut partilerin içinde, bazen de kurdukları yeni siyasi partilerle dile getirmeye çalışmışlardır. Ama hiçbir şekilde başarılı olamamışlardır. Bundan sonra da olamayacaklardır.
Son yıllarda da bu kesimlerce cumhuriyetimizin içi boşaltılmak, yerine çağdışı bir cumhuriyet kurulmak istense de bunu başaramamışlardır, başaramıyacaklardır.
Dükü Cumhuriyet bayramı kutlamaları, Türk halkının cumhuriyetin değerlerini benimsediğinin göstergesidir.
Cumhuriyet ve devrimler bize Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından altın tepsi içinde sunulmuştur. Türk halkı da bu hediyenin öneminin ve kıymetinin bilincine varmıştır. Atatürk Cumhuriyetini gözü gibi koruyacak, sonsuza dek geliştirerek muhafaza edecektir.
Bu duygularla Cumhuriyet bayramınızı kutluyorum 30.10.2013
Av. Yaşar Varış

30 Ekim 2013  15:39:34 - Okuma: (584)  Yazdır
Haftanın Hit Haberleri

İstatistik