Yazı

Kurtuluş Günleri Yaklaşırken…
Kurtuluş Günleri Yaklaşırken… 

Yaşar Varış

Bölgemizde 1 Eylül’de Kiraz’dan başlayıp 9 Eylül de İzmir de Düşmanın denize atılması ile sonlanan kurtuluş günleri başlıyor.

Bu özel günler yerel yönetimlerin öncülüğünde şenlik havasında yıllardan beri kutlanmaktadır. Bu yıl da basından ve yetkililerden öğrendiğimiz kadarı ile aynı şekilde coşku ile kutlanacaktır.
İşgalci güçler 1 Eylülde Kiraz dan,3 Eylül de Ödemiş ten, 4 Eylül de Bayındır dan,5 Eylül de Tire den,7 Eylül de Torbalı ve Kuşadası’ndan 8 Eylül de Selçuk tan ve nihayet 9 Eylül de İzmir den yurtsever güçler tarafından kovulmuştur.
Bilindiği gibi,15.mayıs 1919 tarihinde Güzel İzmir’imiz emperyalist güçlerin desteklediği Yunan askerleri tarafından işgal edilmiş; daha sonra Yunan askerleri Anadolu’nun içlerine, Ankara yakınlarına kadar ilerlemişlerdi.
Bu süreçte işgalci güçler yöremizde ve diğer bölgelerde vatandaşlarımıza eşi görülmemiş işkenceler yapmışlar, direnen yurtseverleri kurşuna dizmişler, genç kızlarımıza ve kadınlarımıza tecavüz etmişler, malları talan etmişlerdi.
Mustafa Kemal liderliğinde örgütlenen ulusal güçler şehirlerimizi birer birer işgalci emperyalist güçlerin elinden almış, bağımsız Türkiye cumhuriyeti devletini kurmuşlardı.
Bunun için bu kurtuluş günlerinde ne kadar sevinsek, onurlansak hakkımızdır. Dilerim ki ülkemiz bir daha böyle işgaller yaşamsın, topraklarımıza yabancı asker postalı basmasın. Canımız, kanımızı vererek kazandığımız bağımsızlığımızın kıymetini bilelim. Bunun önemini genç kuşaklara anlatalım. Bu ulusal bilinç kaybolmasın.
Rahmetli İlhan Selçuk’un 29.08.19688 yılında kaleme aldığı “İzmir’in işgali ile ilgili bir yazı”yı sizlerle paylaşmak istiyorum.
“15 Mayıs 1919’da Yunanlılar İzmir’e çıkarken onlara refakat eden, onları taşıyan ve koruyan yabancı gemileri arasında Arizona zırhlısı ve beş Amerikan destroyerinden oluşan bir Amerikan filosu vardı. Ve güzel İzmir kan ağlıyordu. Osman Nevres de ağlıyordu için için… Gözyaşlarını yüreğine akıtıyordu…    Osman Nevres gazeteciydi. Hukuki Beşer gazetesinde yazdığı makalelerle İzmir’in işgalini bütün gücüyle protesto etmişti. Ne işe yaramıştı ki bu yazılar! İşte körfezde yabancı filoları dizi diziydi. Ve Amerikan Arizona zırhlısı beş destroyeriyle destekliyordu Yunanlıları…    İzmir işgal ediliyordu. Zamanın Bab-ı Âli hükümeti işgalin ‘hadisesiz’ geçmesini istiyordu. Bandolar Yunan marşları çalıyordu. Rumlar akın akın deniz kenarına doğru gidiyordu. Bir bayram havasında karaya çıkmaya başladı Yunan birlikleri. Efsunlar beyaz entarileri ve püsküllü takkeleriyle sevinç içindeydiler. Ama tam zafer gülücükleriyle İzmir toprağını çiğnerlerken bir tabanca sesi duyuldu. Osman Nevres’ di tetiği çeken… Ama kurşun yağmuru altında yıkıldı yere. Yan döndü…        Kan içindeydi. Yetişen efzunlar kurşun üstüne kurşun sıktılar ölüsüne… Kafasını çiğnediler, tekmelediler, süngülediler…  
 Amerikan filosu körfezde nöbet tutuyordu…  
Yunan subayları bu olay üstüne celallenmişlerdi. Kışlada teslim olmak için bekleyen Türk subay ve erlerinin üstüne önce ateş açtılar. Sonra Türk subaylarının etrafını sardılar. Teslim olan Kolordu Kumandanı Ali Nadir Paşa’nın yüzüne üç tokat indirdi bir Yunan subayı. Bir ikincisi Tümen Kumandanı Hürrem Paşa’yı tokatladı. Bir üçüncüsü Kolordu Kurmay Başkanı’nın yüzüne indirdi yumruğu… Efsunlar yüksek rütbeli Türk subaylarını dövmeye ve kalpaklarını yere atıp çiğnemeye başladılar.
  Amerikan filosu körfezde nöbet tutuyordu…     
Yunanlılardan bir Albay Fethi Bey’in göğsüne süngüsünü dayayarak emretti.      --Zito Venizelos (Yaşa Venizelos) diye bağır… !   Fethi Bey reddetti ‘Zito Venizelos’ diye bağırmayı. Yunanlı bütün gücüyle sapladı süngüsünü Türk Albayının göğsüne… Fethi Bey yere yuvarlandı. Oluk gibi kan akıyordu göğsünden…
 Amerikan filosu körfezde nöbet tutuyordu…
 Efzun subayları Türk subay ve erlerini başı açık elleri yukarıda caddeye çıkardılar. Ali Paşa’nın eline beyaz teslim bayrağı verdiler. Süngüyü dayadılar sırtına;    --‘ Zito Venizelos ’ diye bağır… dediler.   Kolordu Kumandanı ‘Zito Venizelos’ diye bağırırken yürüyordu Türk kafilesi… Yunanlılar taş ve sopa ile Türk subaylarına vuruyor, küfrediyorlardı. Kordon boyunda birkaç Türk subayı dayanamadı yer düştü. Kafilenin yürüyüşünü engelleyen bu subaylar hemen oracıkta süngülendi ve denize atıldı.  
  Amerikan filosu körfezde nöbet tutuyordu...  
 Türk subay ve erat kafilesi her an bir şehit ve yaralı vererek Kordon boyunda yürüyor, üstlerine ateş ediliyor demir sopalarla kafaları yarılıyor, kaldırım taşları suratlarını darmadağın ediyordu.    
 Amerikan filosu körfezde nöbet tutuyordu…
 Kordona yanaşmış Amerikan savaş gemileri tüm cinayetlerin tasasız tanığı ve destekçisi idiler. İzmir baştan aşağı katiler eline düşmüştü. Hırsızlık ve yağma sürüyor, kadınların ırzına geçiliyor, ölüler körfeze atılıyordu…
 Ve Amerikan filosu körfezde nöbet tutuyordu…  
Amerikan subayları işgalin yüz kızartıcı olaylarını daha yakından görmek için şehre çıktılar, at üstünde dolaştılar güzel İzmir’i… Yunanlıların rezaletini adım adım izlediler, vahşetin kudurganlığını seyrettiler ilgisiz… Türklere yapılan işkence sürüp gider ve güzel İzmir lekelenirken körfezdeki Amerikan filosu bayraklarını dalgalandırıyor, emperyalizmin en büyük nöbetçisi olarak gövde gösterisini pervasız sürdürüyordu.    
İzmir işgal edilmişti… Osman Nevres’in kordon boyunda yatan ölüsünü kimse kaldıramıyordu. Kimse cesaret edip ilişemiyordu ölüye.   Mayıs sıcağında üç gün ortada kalan ceset şişip çürüyor, kokuyordu. En sonunda devriye gezen Amerikan askerleri duruma müdahale ettiler. Osman Nevres’in üzerinden çıkan hüviyet cüzdanında adı ‘Hasan Tahsin’ diye kayıtlıydı. İsviçre’ye giderken babasının adına pasaport almak zorunda kalmış ve “Hasan Tahsin” diye anılmıştı o günden sonra.”
Rahmetli İlhan Selçuk İzmir’in işgal edilişinde Amerikan desteğindeki Yunanlı askerlerin yaptığı vahşeti ve yurtsever askerleri ve yiğit gazeteci Hasan Tahsin’i ne güzel anlatmış.
Bir de körfezde işgali destekleyen Amerikan donanmasını..Amerika’nın iğrenç yüzünü.
Hani, şu 1950 lerden beri dost olduğu söylenen, baş müttefikimiz Amerika’yı…
Ödemiş’in ve komşu ilçelerimizin kurtuluş günlerini kutluyor, ülkemizin bağımsızlığı ve kurtuluşu için canlarını feda eden şehitlerimizin önünde saygı ile eğiliyorum.28.08.2013    Av. Yaşar Varış

28 Ağustos 2013  20:52:32 - Okuma: (1261)  Yazdır
Haftanın Hit Haberleri

İstatistik