Yazı

Aman Dikkat!
Aman Dikkat! 

Yaşar Varış

Yabancı emperyalist güçler bir ülkeye göz koyduklarında, onu sömürü ağı içine almaya çalıştıklarında ilk yaptıkları iş o ülkeyi bölmek, insanlarını birbiri ile çatışır hale getirmek olur.

Bunun için bazen insanların dini inanç farklılıklarını, bazen de etnik köken farklılıklarını kullanırlar, terör örgütlerini desteklerler. O ülke insanlarının birbirine olan güvenlerini, dostluklarını bitirirler, birbirine düşman edip yapay çatışmalar çıkarırlar.
Sonra da bu çatışmaları önleme adına ülkenin iç işlerine karışırlar, kendilerine yakın yöneticiler bulup onları desteklerler. Bu arada ülkenin zenginliklerine el koyarlar. Bu tarihte olarak hep böyle olmuştur.
Yakın tarihimizde Irak’ta, Mısır’da ve diğer Arap ülkelerinde yapılan budur.
Ulusal kurtuluş savaşımızın önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu M. Kemal Atatürk bu oyunu bildiği için Laiklik ilkesini, Üniter devlet anlayışını ve Türk Ulusu kavramını ön plana çıkarmıştır.
Laiklik anlayışı ile “dini inançları ne olursa olsun herkesin birbirinin inancına saygı duyulmasını, ibadet özgürlüğünü, devletin bu inanç farklılıklarına karşı tarafsız, eşit mesafede bulunmasını hedeflemiştir.
Türk Ulusu diyerek de etnik kökeni ne olursa olsun, Türkiye sınırları içinde yaşayan herkesin Türk vatandaşı olduğunu vurgulamış, böylece ülke içinde etnik ve dini inanç farklılıkları nedeniyle vatandaşlar arasında ayırım yapılmasını önlemek istemiştir.
Nitekim yakın geçmişimize kadar bu anlayış başarılı bir şekilde uygulanmıştır.
Son dönemde özellikle Kürt kökenli vatandaşlarımıza yönelik sürdürülen etnik kışkırtma politikaları ile Kürt milliyetçiliği körüklenmiştir.
Bu amaca hizmet eden PKK terör örgütünün eylemleri, son dönemde hükümetin terörü bitirme adına PKK yöneticileri ile yaptığı doğrudan görüşmeler Kürt kökenli olmayan vatandaşları çileden çıkarmıştır.
Sinop ve samsunda geziye çıkan BDP milletvekillerine yönelik saldırılar bunun göstergesidir.
BDP milletvekilleri bu saldırılardan sonra Trabzon da devam edecek Karadeniz turunu iptal ederek yeni meydana gelebilecek olayları önlemişlerdir.
Bu olaylar doğru değildir. Yıllardan beri yaşadığımız gibi bundan sonra da barış içinde bir arada yaşamaya devam etmeliyiz.
Yukarıda belirtmeye çalıştığım gibi emperyalist güçlerin böl-parçala-yönet oyununa gelmemeliyiz.
Var olan sorunlarımızı demokrasi içinde, birbirimizin haklarına saygı duyarak, ortak aklı egemen kılarak, hoşgörü ile çözmeliyiz.
Aman dikkat… 20.02.2013 Av. Yaşar Varış

21 Şubat 2013  16:17:24 - Okuma: (367)  Yazdır
Haftanın Hit Haberleri

İstatistik