Yazı

CHP Kurultayı Üzerine…
CHP Kurultayı Üzerine… 

Yaşar Varış

Cumhuriyet Halk partisi 17-18 Temmuzda 34. kurultayını yaptı.

Kurultaya gösterilen ilgi büyüktü. Görsel ve yazılı medyadan izlediğim kadarı ile hafta içine ve temmuz sıcaklarına rastlamasına karşın çok kalabalıktı. Sanatçılardan, bilim adamlarına, diğer partilerin temsilcilerine kadar toplumun her kesiminden insanlar konuk olarak çağrılmış ve salonda yerlerini almışlardı.
Kendilerine mikrofon tutulduğunda özet olarak “AKP nin toplumu karanlığa sürüklediğini, iç politikadan dış politikaya kadar her şeyin kötüye gittiğini, CHP’nin buna dur diyecek tek parti olduğunu” belirtiyorlardı. Demek ki toplumun CHP den çok beklentisi var.
Kurultaylar, partilerin en üst karar organlarıdır. Burada partilerin geçen dönemde yaptıkları çalışmalar gözden geçirilir. Yanlış uygulamalardan arınılır. Yeni politikalar belirlenir.
Sağ partiler kurultayları sevmezler. Yasal zorunluluk olmasa kurultay bile yapmak istemezler. Çünkü o partilerde parti içi demokrasi yoktur. Her şey genel başkanın iki dudağı arasındadır. Ama sosyal demokrat partiler için durum böyle değildir.
Kendi içinde demokrasiyi işletmeyen bir parti, iktidar olduğunda ülkede sağlıklı bir demokrasi kuramaz. Bu bakımdan kurultaylardan korkmamak gerekir.
Bu kurultaya “Değişim ve Özgürlük” kurultayı adı verilmiş.
Partilerde değişim çok önemlidir. Toplum canlı bir organizma gibidir. Zaman içinde gelişir, değişir. Bir dönem geçerli olan kurallar daha sonra toplumu tatmin etmeyebilir. Partilerin bunu görüp kendilerini ve politikalarını güncellemeleri, toplumun ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlemeleri gerekebilir.
CHP, Sayın Kılıçtaroğlu başkanlığında iki yıldır bunu yapmaya çalışıyor sanırım.
Bana göre, CHP nin geçmişteki en önemli eksiği sosyal demokrat bir parti olarak “program ve kadro partisi” olacağı yerde lider partisi olmada ısrar etmesi idi.
Partide umut olarak kişiler öne çıkarılıyordu. Partinin başarısı liderlerin başarısı ile ölçülüyordu.”Umudumuz Ecevit” sloganında olduğu gibi.
Kişilere umut bağlanınca başkaları da çıkıp “Umut o değil, benim” dediğinde parti içi gruplaşmalar, hizipler öne çıkıyordu. Bu durumda da partinin enerjisi iç çekişmelerle tüketiyor, dışa dönük mücadele eksik kalıyordu.
Son iki yıldır partide farklı ve doğru şeyler yapılmaya başlandı. Parti lider partisi görünümünden kurtulup “program ve kadro partisi” durumuna getirilmeye çalışılıyor.
Bu büyük oranda da başarıldı.
Parti okulu açılarak parti içi eğitime önem verilmeye başlandı.
Tüzük değişikliği yapıldı. Partide kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık yapılarak kadınların ve gençlerin yönetimlerde söz ve karar sahibi olması sağlandı.
Bu kurultayda ilk defa Parti Meclisi için çarşaf liste ile seçim yapılıyor. Genel başkan “kim seçilirse ben onunla çalışırım” dedi. Parti içi demokrasi işlemeye başladı.
Kurultayın adına yakışır şekilde hem anlayışta, hem de kadrolarda değişim kendini göstermeye başladı.
Özgürlük ise en az değişim kadar önem taşıyor ülkemizde. Çünkü AKP mecliste elde ettiği çoğunluk ile özgürlüğü kendi çıkarları ile sınırlamaya başladı. Karşısındakilere özgürlük hakkı tanımaz hale geldi. Bu anlamda özgürlüklerin sınırları çok daraldı. AKP yi eleştiren her kesim potansiyel suçlu sayılır oldu.
Parasız eğitim isteyen öğrenciden tutun da eleştiri görevini yapan gazeteci, hatta seçilmiş milletvekillerine kadar herkes içeri tıkıldı, tutuklandı.
Özel mahkemeler bunun için kullanıldı. Yargı bağımsızlığı kavramı yara aldı. İktidar partisi aleyhine soruşturma açan savcılar, AKP aleyhine karar veren hâkimler görevden alındılar.
Bu nedenle kurultayda özgürlük kavramına dikkat çekilmesi yerinde olmuştur.
CHP, Türkiye cumhuriyetini kuran, devrimleri yapan, dünyadaki değişimlere ayak uyduran çağdaş bir partidir. Ülkenin içine düştüğü sıkıntılardan kurtaracak parti de CHP olacaktır. Dilerim yeni kadrosu ve anlayışı ile Atatürkçü düşünceyi yeniden iktidara taşıyan parti olur.
Atatürk devrim ve ilkeleri birer dogma (değişmez kural) değildir. Çağa, zamana ve ihtiyaçlara göre kendisini yenileyen, devrimci kurallardır. CHP bu devrimci ruhunu kaybetmeden ve çok çalışarak yeniden iktidar olabilir. Halkın ve ülkenin beklentisi budur.18.07.2012

19 Temmuz 2012  11:34:49 - Okuma: (404)  Yazdır
Haftanın Hit Haberleri

İstatistik