Yazı

Memur Maaşları…
Memur Maaşları… 

Yaşar Varış

Çağdaş demokrasilerde çalışanlar Grevli-Toplu sözleşmeli sendikal haklara sahiptirler.

Sendikalar, üyelerinin maaşlarının belirlenmesinde işverenle toplu sözleşme görüşmelerine otururlar. Eğer belli bir rakamda anlaşmaya varırlarsa toplu sözleşme imzalanır. İşveren bu anlaşmaya göre ücretleri ödemeye başlar.
Burada işveren özel sektör olabileceği gibi devlet de olabilir.
Tolu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaz ise çalışanlar kendilerine tanınan aynasal bir hak olan grev haklarını kullanarak üretimden gelen güçlerini kullanıp işi durdururlar.
Bu şekilde sıkışan işverenler işçi temsilcisi sendikalarla anlaşmak zorunda kalır. Onların haklı taleplerini yerine getirirler.. Kamu güvenliğini gerçekten tehdit eden bir durum varsa grevler bakanlar kurulunca  kısa süreli ve geçici olarak ertelenebilir. Bunun dışında grev hakkı kutsaldır. Sonuç alınıncaya kadar sürer.
Bizde ise içi boş bir sendikal hak memurlara verilmiştir. Sendikanın adı vardır. Ancak onu sendika yapan özellik grev hakkı yoktur.
Usulen işveren taraf olan devletle işçi temsilcisi sendikalar görüşürler. Bu görüşmeler birkaç kez tekrarlanır. Anlaşma sağlanamaz ise son sözü Hakem Heyeti denen 11 kişilik bir heyet  söyler. Bu heyetin belirlediği rakamı taraflar kabul etmek zorundadır.
Kimlerden oluşur bu hakem heyeti?
On bir kişiden altısı işveren olan devletin temsilcileridir. Sayıştay başkanı, maliye bakanlığı temsilcisi, hazine temsilcisi, devlet personel dairesi temsilcisi gibi devletin üst düzey memurlarıdır.
Beş kişi ise sözde işçi tarafını temsil eder.
Bu beş kişiden üçü sendika temsilcilerinden, ikisi de yine devletin belirleyeceği üniversite öğretim üyelerinden oluşur. Bunların da kimlerden olacağı zaten bellidir. Özetle 11 kişilik hakem heyetinden sadece üçü sendikalı memurlardan oluşur.kalan 8 kişiyi hükümet belirler.
Böyle bir heyetten memurlar lehine karar çıkar mı? Çıkmaz.
Nitekim çıkmadı zaten.
Hakem heyeti kararını açıkladı. Bir 4+4 de buradan çıktı.
İlk altı ay % 4,kalan altı ayda yine % 4 maaşlara zam yapılacakmış.
Bin lira maaş alan memura 40.00 tl. 2000 tl maaş alan ise 80.00 Tl zam alacak.
Yılbaşında memura zam verileceği haberini alan ev sahipleri ve esnaflar  çoktan zamlarını uygulamaya koydular bile  Petrole ve onun türevi olan, ondan etkilenen ürünlere de yapılan zamlar %4 ün çok çok üstünde.
Başta öğretmenlerimiz ve sağlık personelimiz olmak üzere memurlarımız kar kış demeden özlük hakları için sokaklarda, meydanlarda demokratik haklarını kullanarak hak aradılar. Dinleyen kim?
Çoğu yerde basınçlı su ve biber gazı ile karşılandılar.
Ülkemiz İLO sözleşmeleri ile bağlıdır. Türkiye Dünya çalışma örgütünün ilkelerine uymak zorundadır. İLO sözleşmelerine göre grev çalışanların vazgeçilmez haklarındandır. Buna izin vermemek suçtur. Hükümetin çalışanlara karşı tavrı olumsuzdur.
En son olarak Türk havayolu çalışanları haklarını alabilmek için iş bıraktılar. Hükümet bunu önlemek grev haklarını bertaraf etmek için yasa çıkarmaya hazırlanıyor. İşçileri işten çıkarıyor. Hak arayan işçileri işten atmak insanlık suçudur.
Bunu yapanların demokrasiden, insan haklarından söz etmeye hakları yoktur.
Memurlar, çalışanlar bunları unutmamalı, seçimler geldiğinde oy kullanırken hatırlamalıdırlar.
30.05.2012                       Av. Yaşar Varış
 


31 Mayıs 2012  11:44:20 - Okuma: (620)  Yazdır
Haftanın Hit Haberleri

İstatistik