Yazı

Sözde’ Ermeni Soykırımı -IV-
Sözde’ Ermeni Soykırımı -IV- 

Asil S. Tunçer

Tarih Türkleri Haklı Çıkaracak

Teröre verdiğimiz şehitlerimizin ülkelere göre dağılımı:
l       ABD: 3
l       Avustralya: 2
l       Avusturya: 2
l       Belçika: 1
l       Bulgaristan: 1
l       Fransa: 7
l       Hollanda: 1
l       Irak: 1
l       İran: 1
l       İspanya: 1
l       İtalya: 1
l       Kanada: 1
l       Portekiz: 3
l       (Eski) Yugoslavya: 1
l       Yunanistan: 3
 
(Sözde) soykırım iddialarını onaylayan ülkeler: 
 
01) 20 Nisan 1965 Uruguay Senato ve Temsilciler Meclisi’nin 13.326 numaralı kanunu:
02) 09 Nisan 1975 ABD Temsilciler Meclisi’nin 148 numaralı kararı:
03) 29 Nisan 1982 Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin karar bildirisi:
04) 12 Eylül 1982 ABD Temsilciler Meclisi’nin 247 numaralı kararı:
05) 18 Temmuz 1987 Avrupa Parlamentosu’nun kararı:
06) 05 Mayıs 1993 Arjantin Senatosu’nun 1554/92 numaralı karar ve bildirisi:
07) 14 Nisan 1995 Rusya’da, Duma kararı:
08) 23 Nisan 1996 Kanada Müşterek Meclis kararı:
09) 25 Nisan 1996 Yunanistan Parlamento kararı:
10) 11 Haziran 1996 ABD Temsilciler Meclisi’nin 3540 sayılı kararı:
11) 26 Mart 1998 Belçika Senatosu’nun 1–736/ 3 numaralı kararı:
12) 24 Nisan 1998 Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nden bir grup vekilinin bildirisi:
13) 29 Mayıs 1998 Fransa Meclisi kanun teklifi:
14) 29 Mart 2000 İsveç Parlamentosu bildirisi:
15) 11 Mayıs 2000 Lübnan Parlamentosu kararı:
16) 18 Eylül 2000 tarihinde ABD’nin California Eyalet Parlamentosu’nda kabul edilen ve Eyalet Valisi tarafından imzalanarak yürürlüğe giren bir kanun:
17) 20 Ekim 2000 ABD Temsilciler Meclisi:
18) 07 Kasım 2000 Fransa Senatosu kanun teklifi:
19) 10 Kasım 2000 Vatikan, Papa II. John Paul’un bildirisi:
20) 15 Kasım 2000 Avrupa Parlamentosu, Türkiye raporu görüşmeleri:
21) 16 Kasım 2000 İtalyan Millet Meclisi kararı:
22) 24 Kasım 2000 İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın mektubu:
23) 18 Ocak 2001 Fransa Ulusal Meclisi (sözde) Ermeni Soykırımı kararı:
24) 07 Kasım 2006   “            “             “              “            “           “   :
25) 21 Aralık 2006 Arjantin Meclisi (sözde) Ermeni Soykırımı Yasası:
27) 19 Aralık 2011 Fransa Ulusal Meclisi (sözde) Ermeni Soykırımı kararı:
 
A.B.D.’de toplam 36 eyalet: Michigan, the States of Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Virginia, Wisconsin, Maryland, Alaska, California, Georgia ve Illinois.
 
                (Sözde) Soykırım Anıtı Dikilen Ülkeler:
l       3’ü A.B.D.’de (New Jersey, Fresno ve Montabella);
l       3’ü Lübnan’da (Beyrut);
l       4’ü Ermenistan’da;
l       Brezilya’da (Sao Paulo);
l       Bulgaristan’da (Filibe);
l       Fransa’da (Marsilya);
l       İtalya’da (Venedik);
l       Mısır’da (İskenderiye);
l       Suriye’de (Şam).
 
Sigorta Ödemeleri: New York Life Sigorta Şirketi, 1915'ten önce bu şirkete sigorta yaptırtıp poliçelerini alan ve 1915'teki sözde katliamda yaşamını yitiren 10.000 Ermeni’nin varislerine, poliçelerinin orijinal kıymetinden on misli fazla, tazminat ve bazı Ermeni sivil toplum kuruluşlarına da 3 milyon dolar ödemeyi kabul etmiştir. Kaliforniya’da hâlihazırda ödemeler başlamıştır.
 
Gelinen Nokta:
l       22 Ülke (11’i AB ülkesi) (sözde) soykırımı kabul etti.
l       İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne aykırı kararlar alındı;
    ...17.Madde...‘Din ve Vicdan Özgürlüğü’ ve
    ...18.Madde...‘Fikir Özgürlüğü’, (çelişki).
l       Azerbaycan’ın %20’si işgal altında.
 
Türkiye Ne yaptı?
l       (Sözde) Soykırım İddialarını Ayıpladı, Kınadı Ve Teessüf Etti.
l       (Sözde) Soykırımı Gündeminden Düşürmeyen Tüm Ülkelerin (ABD, Fransa, İtalya V.S.) Ekonomilerine Daha Fazla Bağlandı;
l       “Ermeni Sorunu”na Karşı Kalıcı Ve Kesin Bir Duruş, Tavır Yani Siyaset Geliştiremedi, Suskun Kaldı. 
l       Arşiv Ve Araştırma Çalışmalarına Gereken Önemi Çok Geç Verdi. 
l       Dış Borç Almayı Sürdürerek Ekonomik Ve Askeri Olarak Bağımlı, Dolayısıyla Siyaseten De Bağımlı Oldu.
l       Özellikle Ortadoğu’da İzlediği Yanlış Stratejilerle Ermeni Ve (takip eden) Kürt Sorunu’nun Çözümünü Zora Soktu.
 
Türkiye Daha Başka Ne Yaptı?
l       Azerbaycan’a Değil Ermenistan’a Buğday Yardımı Yaptı;
l       Arşivleri Açma, Ortak Tarih-Tetkik Komisyonu Kurma Teklif Etti;
l       Ermenistan’ı Karadeniz Asamblesi’ne Üye Yaptı;
l       Türkiye’deki 70.000 Kaçak Ermeni İşçiye Göz Yumdu;
l       “Anayasa’nı Düzelt Sınır Kapılarını Açayım Dedi;
l       Eurovizyon’da Ermenistan’a 10 Puan Verdi.
 
Aslında Türkiye Ne Yapmalı?
l       “Ekonomik ve askeri tam bağımsız bir Türkiye” olmalı;
l       ‘Ülke sorunlarından haberdar, siyasetçiler’ meclise girmeli;
l       “Türk Diasporası örgütlenmeli”, “güçlü Lobicilik” başlamalı;
l       “Defamation of Character” ve “Anti-Defamation” benzer kanunlar çıkarılmalı; 
l       “Bir Devletin Bir Devleti Dava Etme Hukuku” işletilmeli;
l       “Hate Crimes-Hate Laws” kaldırılmalı.
 
Türkiye Daha Neler Yapmalı?
l       Ermeni Sorunu hiç unutulmamalı, olanlar hatırlanmalı ve hafızalara kazınmalı;
l       ‘Yaşantımız, Amerikan Doları'na endekslenmesin;
l       ‘Tele-Vole, Pop-Star, Ne Giyelim, Ne Yiyelim, İzdivaç’ program yoz kültürü yok edilsin;
l       ‘‘Ermeni Sorunu’ gündemden hiç düşmesin;
l       ‘Toplumun sosyal dinamikleri’ yok olmasın;
l       ‘En Önemlisi Devletçe bir kalıcı politika oluşturulsun’.
 
Ermenistan Ermenileri, Türkiye Ermenileri ve Diaspora Ermenileri birbirine karıştırılmamalı. Hele hele bizim Ermenilerimiz... Bu ülkede yaşayan her yurttaş Türk Ulusu'nu teşkil eder ve bizden biridir.
 
(son)


4 Nisan 2012  11:26:03 - Okuma: (795)  Yazdır
Haftanın Hit Haberleri

İstatistik