Yazı

‘SÖZDE’ ERMENİ SOYKIRIMI -III-
‘SÖZDE’ ERMENİ SOYKIRIMI -III- 

Asil S. Tunçer

Siyasi Tasarılara Rağmen Türkiye Kazanacak ve…

Albay Rawlinson’un raporu:Ermeni askerlerince Kars Yaylası’nda işlenen dehşet verici eylemler hakkında çok açık seçik bilgiler kulağıma geldi ve benim adamlarından sağa sola gitmiş olanlara yaptıkları muamele dolayısıyla onların (Ermeni askerlerin) disiplin yoksunluğu hakkında bir yargıya varabilmek fırsatını daha önce elde etmiş bulunduğum için, Tiflis’ten Zivin’e şu telgrafı çektim…”.
 
Vehip Paşa’nın Raporu: “Çardaklı Boğazından Erzincan’a kadar, bütün köyleri yakılıp yıkılmış gördüm; öylesine ki, tek bir köylünün kulübesi bile kurtulamamış. Bütün meyve bahçelerindeki ağaçlar kesilip devrilmiş ve bütün köylüler öldürülmüş”.
 
Amiral Bristol’un raporu: “Birliklerin çoğu Fransız sömürge askerlerinden ve Ermenilerden oluşuyordu. İlerleyişleri sırasında, cezalandırma eylemi diye, birçok Türk köyünü, Maraş’tan çekilişleri sırasında da hemen hemen bütün Türk köylerini yakıp yıktılar”.
 
Mütareke döneminde, 1919 yılında İngiliz, Fransız ve Amerikalıların isteği, Padişah Vahdettin’in emri ile kurulan, bu ülkelerin etki ve zorlamaları altında görev yapan ve başkanının ismiyle anılan Nemrut Mustafa Paşa Divan-ı Harbi’nde yapılan yargılama Mustafa Kemal Paşa’nın ismi ile karıştırılır ve Ermenilerce referans olarak gösterilir.  
 
Bu mahkemede; İttihat ve Terakki Partisi’nin yurt dışına çıkmamış bulunan yöneticileri ile nazırları, kaymakamları ve mutasarrıfları da kapsayan devlet görevlileri yargılanmış, bunların bir kısmı ‘Ermenilere fena davranmış oldukları’ gerekçesiyle hapis ve idam cezalarına çarptırılmıştır. 
 
Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey’in, 10 Nisan 1919’da, Beyazıt meydanında idam edilmesinden sonra TBMM 14 Ekim 1922 tarihinde çıkardığı bir kanunla Mehmet Kemal Bey’i ‘Milli Şehit’ ilan etmiştir. 
 
Kafkas Ermeni Cumhuriyeti, kuruluşunun birinci yıldönümü olan 28 Mayıs 1919’da, Osmanlı Devleti ile arasında 4 Haziran 1918 tarihinde imzalanmış olan Batum Antlaşması’na rağmen “Türkiye Ermenistan’ını ilhak ettiğini” açıklamıştır. 
 
23 Eylül 1991, Ermenistan Cumhuriyeti: Ermenistan Bağımsızlık Bildirgesi; ‘01 Aralık 1989: “Ermenistan Cumhuriyeti, Osmanlı Türkiye’si ve Batı Ermenistan’da 1915 Ermeni Soykırımının uluslar arası alanda kabul edilmesi için sürdürülecek çabaları destekleyecektir”.
 
Kabul edilme veya daha çok “Tanınma” olarak bilinen dört “4 T” şunlardır: Tanıtma, Tanınma, Tazminat, Toprak.
 
Türkiye’nin uluslar arası mücadelesinde yanında ve karşısında olan lobiler şunlardır: KARŞI LOBİLER: 1-Alevi-Kürt-Süryani Lobileri*, 2-Ermeni Lobisi, 3-Musevi (Yahudi) Lobisi, 4-Rum-Yunan Lobisi.
 
TARAF LOBİLER: 1-Arap Lobisi, 2-Musevi (Yahudi) Lobisi, 3-Türkî Cumhuriyetleri Lobileri, 4-Uzakdoğu Lobisi.
 
Bu arada 9 Aralık 1948 tarihli BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ni bilmekte fayda var: “Soykırım; milli, etnik, ırki veya dini bir grubu bu niteliği nedeniyle kısmen ya da tamamen yok etmek amacıyla işlenen beş tip eylem” çerçevesinde tanımlanmaktadır.
 
Ermeniler, imparatorluk toprakları üzerinde önce otonomi, sonra bağımsız bir devlet kurmak için siyasi ve silahlı faaliyetlerde bulunduklarından, ‘siyasi grup ve silahlı çete’ niteliğinde olup, BM Sözleşmesi’nin 2. maddesinde belirtilen 4 grup arasına girmemektedir.
 
Katolik ve Protestan Ermenilerle, İstanbul, Aydın ve Kütahya’daki Ermenilerin tehcir dışı bırakılmaları Osmanlı Devleti’nin gücünün yetersizliği değildir. Bir bilinçli siyasetin; Doğu Anadolu’da yaşayan Ortodoks Ermenilerin Ruslarla aynı mezhepten olmaları, Rus Ordularının ilerleme hattı üzerinde bulunmaları nedeniyle tehcir edildiğini göstermekte ve olayın siyasi nedenini teyit etmektedir.
 
Toplam Ermeni nüfus kaybı 250-300 bin iken Türk kaybı 1.250 bin civarındadır. Bunun yanında 33 dış temsilcilik görevlisi ve yakını ile ayrıca 2 Türk vatandaşının Ermeni mezalimine maruz kalması asıl soykırımdır.
 
İşte şehitlerimiz: 
Tarih               Yer                             İsim                                Görev
27.01.1973    Santa Barbara               Mehmet BAYDAR         Başkonsolos
27.01.1973    Santa Barbara               Bahadır DEMİR             Konsolos
22.10.1975    Vienna                         Danış TUNALIGİL                  Büyükelçi
24.10.1975    Paris                            İsmail EREZ                      Büyükelçi
24.10.1975    Paris                            Talip YENER                      Elçilik Şoförü
16.02.1976    Beyrut                          Oktar CİRİT                      Elçilik 1.Başkâtibi
09.06.1977    Roma                           Taha CARİN                      Büyükelçi
02.06.1978    Madrid                         Necla KUNERALP                Büyükelçinin Eşi
02.06.1978    Madrid                        Beşir BALCIOĞLU               Eml. Büyükelçi
12.10.1979    The Hague                  Ahmet BENLER                  Büyükelçinin Oğlu
22.12.1979    Paris                               Yılmaz ÇOLPAN                 Turizm Ataşesi
31.07.1980    Atina                               Galip ÖZMEN                    İdare Ataşe
31.07.1980    Atina                               Neslihan ÖZMEN                İdare Ataşenin kızı
17.12.1980    Sydney                            Sarik ARIYAK          Başkonsolos
17.12.1980    Sydney                           Engin SEVER           Koruma Görevlisi
04.03.1981    Paris                               Kemal (Reşat) MORALI       Çalışma Ataşesi
04.03.1981    Paris                               Tecelli ARI                        Elç. Din Gör.
09.06.1981    Cenova                          Mehmet Savaş YERGÜZ       Sekreter
24.09.1981    Paris                               Cemal ÖZEN                    Koruma
28.01.1982    Los Angeles                      Kemal ARIKAN                  Başkonsolos
04.05.1982    Boston                             Orhan GÜNDÜZ                 Fahri Başkonsolos
07.06.1982    Lizbon                             Erkut AKBAY                     Elçilik İdari Ataşe
07.06.1982    Lizbon                             Nadide AKBAY                   İdari Ataşenin eşi
01.07.1982    Rotterdam                        Kemalettin DEMİRER           Başkonsolos
27.08.1982    Ottawa                            Atilla ALTIKAT          Askeri Ataşe
09.09.1982    Burgaz                             Bora SÜELKAN                  İdari Ataşe
09.03.1983    Belgrat                            Galip BALKAR          Türk Büyükelçisi
14.07.1983    Brüksel                            Dursun ATASOY                 İdari Ataşe
15.07.1983    Orly                                2 Türk Vatandaşı               THY Bürosu
27.07.1983    Lizbon                             Cahide MIHCIOĞLU             Arşiv Bşk Yrd Eşi
28.04.1984    Tahran                             Işık YÖNDER                     Türk Elç. Gör. Eşi
20.06.1984    Viyana                             Erdoğan ÖZEN                  Çlş. Sos. İşl. Dnş.
14.07.1984    Brüksel                            Dursun Aksoy                   Elçilik İdari Ataşe
19.11.1984    Viyana                    Enver ERGÜN          İns. İlş. Gelş. Dnş.
 
 
(sürecek)

26 Mart 2012  10:20:30 - Okuma: (690)  Yazdır
Haftanın Hit Haberleri

İstatistik