Yazı

İşgal Günlerinde Selçuk Ve Havalisi -1
İşgal Günlerinde Selçuk Ve Havalisi -1 

Ali Can

Birinci Dünya Savaşı’nı, paylaşım antlaşmalarını, Batı Anadolu’nun önce İtalyanlara sonra Yunanlılara verildiğini herkes bilir veya öğrenebilir.

Girişi kısa kesip Google’da olmayana girelim.
İtalya, Antalya’dan başlayarak Anadolu’ya Yunanistan’dan önce girdi. (28 Mart 1919) İtalya’nın Anadolu’daki kuvvetlerinin merkezi Antalya idi. Fakat İtalyanlar genellikle Rodos’u komuta merkezi olarak kullanmışlardır. (Selçuk Yunanlılar tarafından 25 Mayıs 1919 da işgal edilince, İtalyan işgal kuvvetleri subaylarından Teğmen Ugo Luca, bu işgali telgrafla Rodos’taki komuta merkezine bildirmiştir. Daha sonra Ugo Luca, Kuşadası’nda Mahmut Esat Bey (Bozkurt) ve Şükrü Bey’in (Saracoğlu) önderlik ettiği Kuva-yi Milliye birlikleriyle bu işgale karşı mücadele etmiştir.)
24/25 Nisan 1919-Konya,
11 Mayıs 1919 Fethiye, Bodrum, Marmaris,
14 Mayıs 1919’da Kuşadası ve aynı gün Selçuk İtalyanlar tarafından işgal edildi.
 
 
İşgal günlerinde Kuşadası
 
 
Selçuk İstasyonu 14 Mayıs 1919 günü işgal edildi. Selçuk’u işgal eden İtalyan Birliği 202 deniz erinden ibaretti.
 
 
İtalyan İşgal kuvvetleri Selçuk’ta
 
(Fotoğrafın kim tarafından çekildiği belli değildir ancak büyük olasılıkla Padova kardeşler tarafından çekilmiştir. İzmir’de Frenk Sokak’ta yer alan Padova Kardeşler (Frères) daha çok Birinci Kordon’u görüntüleyen ve insan gruplarını içeren fotokart türünde kartpostallar yayımlamıştır. Padova Kardeşler aynı zamanda özellikle Yunan işgali sırasında yoğun biçimde  çalışmış ve bir ölçüde bu kuvvetlerin sanki resmi fotoğrafçısı olarak ortaya çıkmıştır.)
 
 
 İtalyan işgalinden kısa bir süre sonra Selçuk, 25 Mayıs 1919 tarihinde Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir. Bu işgal 8 Eylül 1922 tarihine kadar devam etmiştir.
 
 
Selçuk-Kuşadası yolu Arvalya Mevkii. İtalyan işgal hattı.
 
Yunanlıların Selçuk’u işgal edeceğini haber alan İtalyan Birlikleri, Arvalya Mevkii’ne kadar çekilmiş ve Selçuk’u Yunan işgaline terk etmişlerdir.
 
 
25 Mayıs 1919’da, sabah saat 10.00 civarında Yunan Birlikleri Selçuk’a çıkmıştır. İşgalden birkaç gece önce, Şirince’de yaşayan bir kısım Rumlardan müteşekkil bir çete, Selçuk’taki Alman silah deposunu(Reji Binası/Tekel binası) basarak silahları ele geçirmiştir.
Ayasuluk postanesi işgal edilmiş ve Ayasuluk yazan posta damgalarının yerine işgal dönemine mahsus olan Efezos damgaları kullanılmaya başlanmıştır.
 
17 Nisan 1922 İşgal dönemine ait bir Selçuk damgası- (Efezos)
 
 
Kartın önü
 
İkinci bölüm.. (İşgal postaları) Devam edecek..

25 Mart 2012  14:37:38 - Okuma: (752)  Yazdır
Haftanın Hit Haberleri

İstatistik