Yazı

Konumuz Yeni Anayasa
Konumuz Yeni Anayasa 

Etem Kutsigil

Yeni kurulan bir derneğin “Tüzüğü” neyse, bir devletin de temel yasası Anayasasıdır. Anayasalar devlet kurulurken yazılır ve o devletin özelliklerini, kurumlarını ve işleyişini saptar.

Gerekli görülen olağanüstü hallerde bazı maddeleri değiştirilebilir. O da ancak TBMM’nin 2/3 çoğunluğuyla…
Bazen de Anayasalar Anayasa’ları günün gereksinmelerine göre yeniden düzenlenerek baştan yazılır. 1924, 1961, 1982 Anayasa’larını ortak özelliği buradadır.
Oysa ki,”Bayram değil, seyran değil” örneği Yeni Anayasa nereden çıktı.
“Hareketlerini sınırladığı için” Siyasetçilerimiz zaman zaman Anayasaları sevmezler. Bir zamanlar, Turgut Özal “BİR KERE DE BİZ ANAYASAYI DELSEK” dediği zaman dillere düşmüştü. Özal bir defa delince, Anayasa delik deşik olmuş kevgire döndü. Maddelerinin kaç defa değiştiğini hatırlamıyorum bile…
Oysa ki olay gelinin “yerim dar, yenim dar” sözüne çıkıyor.
 
Nihayet AKP iktidara geldi. Kısa bir süre sonra da Anayasa’dan şikâyet etmeye başladı.
Oysa ki, son seçimden önce Anayasanın bilmem kaç maddesi değişsin diye halk oylaması yapılmıştı, Anayasa’nın ne olduğunu bile bilmeyen milyonlarca vatandaşa “Değişsin mi? Değişmesin mi?” diye sorulmuştu. A mübarek (!) AKP, madem tamamını değiştirecektin ne diye dünya kadar paramızı havaya savurup referanduma gitti? 
Ama anlaşılıyor ki, oyunun içinde oyun varmış. AKP önce devleti ele geçirmek için, gayet masumane gerekçelerle ve halkı koyun yerine koyarak bu planı yürütmüş. İstediği değişiklikler tamamlanınca Başbakan bombayı patlattı:
 “En kısa zamanda yeni Anayasamız TBMM’nden geçmeli.” !!!
Muhalefet partilerimiz de akıllarınca istedikleri gibi bir Anayasa çıkacağını zannederek üstüne atladılar. Bana sorarsanız hava alırlar!
Sonunda komisyon kuruldu.
 
“ANAYASA SİVİLLERİN YAPTIĞI İLK ANAYASA OLMALIYDI.”
 
Sivillerin ne kadar anlaşabildiklerini, ne kadar demokratik davrandıklarını TBMM’nde görüyoruz. Askeri Yönetimlerin birkaç ayda çıkardıkları Anayasaları siviller kaç yılda çıkarabilecekler bakalım... (O DA ÇIKARABİLİRLERSE)
Bana göre AKP iktidarda ise, her türlü arkadan dolanmak, HİLE-İ ŞERRİYE (Şeriata uyan hile, kitabına uydurmak) beklemek doğaldır, kendi ifadeleridir. “Yasalar izin vermiyorsa arkasından dolanırız.” (Sanki güreşiyor mübarek. Arkadan dolanıp iki puan alacak) (!)
 
Efendim bir fıkra ile söze devam edelim…
Vakti zamanında bir Kral, adamın birini öldürmeyi kafasına koymuş. Fakat istemiş ki, dışarıdan bakılınca karar, “demokratikmiş gibi görülsün.”(!)
“Bunu nasıl sağlamalı?” diye düşünürken çareyi şöyle bulmuş. Mahkûma kura çektirmek.
İki küçük kâğıt almış. Her ikisine de “İDAM” yazmış, katlamış. Düzenlediği törende mahkûma demiş ki;
“Burada katlanmış iki kâğıt var. Birinde BERAAT yazılı, ötekinde İDAM !. Şimdi sen birisini seçeceksin. Kral olarak sana söz veriyorum. “Beraat” i çekersen seni salıvereceğim.”
Kralın nasıl sözüne güvenilmez, hilekâr bir kişi olduğu bilen mahkûm bu tekliften huylanmış.
Demiş ki;
“Sayın kralım sizin huzurunuzda kura çekmek benim ne haddime. Önce siz bir tane çekin, kalan benim kuram olsun. Ben buna razıyım.” Kralın bütün ısrarlarına rağmen sanık (!) kurayı ilk çeken olmamış.
Kral İDAM’ı çekince diğerine BERAAT kalmış.
“Kıssadan hisseye” derdi eskiler. Yani fıkradan alınacak ders. Onu da sizler çıkarın.
 
***
Şimdi Yeni Anayasa konusuna tekrar gelebiliriz.
Haberlerden öğreniyoruz ki,TBMM Başkanı Yeni Anayasa”ya fikir çeşitliliği olarak katkıda bulunsunlar diye, kurumlar arasında turlara başlamış. Ne zamandan beri
“Katılım olmuyor. Kimse bize nasıl bir Anayasa istediği konusunda düşüncesini iletmiyor. Sonra da bunlar hem fikirlerini açıklamayacaklar hem de, Anayasayı eleştirecekler.” Anlamına gelen sözler söylüyor muhterem…
Kanaatimce AKP’nin Yeni Anayasa!ya koymak istediği maddeler belli…
Nereden mi belli?
Kulaktan kulağa bile değil, TBMM’nde bağıra bağıra söylenenlerden belli!
Bir an için düşünelim. Üniversite, Barolar, Sivil Toplum kuruluşları vs. vs. günlerce görüşüp tartışıp fikirlerini açıklıyorlar. Bu fikirler komisyona gelecek ve bazı ortak noktaları tespit edilip öyle veya böyle bir ortak metin hazırlanacak. Olmayacak şey…
Hiç MHP ile PKK’nın paravan kuruluşu olarak besbelli BDP, hangi ortak fikirlerde anlaşabilirler? Özellikle BDP ile hangi parti ortak bir metinde anlaşabilir? İstedikleri o kadar olmayacak şeyler ki…
Kaldı ki, demokratik bir parti olması gerekirken, arkalarında ABD’nin, AB’nin desteğini hissettiğinden beri, işi tehdit etmeye kadar vardırdılar.
 
Diyelim ki komisyonda anlaştılar. Meclise bu tasarı gelince milletvekillerinin “Anayasal Hakkı” olan “değişiklik önergesi” verme hakkını nasıl engelleyebileceksiniz?
Gerçi parti genel başkanların teker teker seçtiği vekiller olarak, hazretlerin emrinden, işaretinden çıkmak ne hadlerine… Yalan mı?
Parti Başkanının işaretiyle yapılacak bir oylama DEMOKRATİK mi olacak? Sorusuna gelince… Güldürmeyin beni… Her şeyin fazlası gibi, Demokrasinin fazlası da bize dokunur değil mi sayın parti başkanları?
Kaldı ki, son Anayasa Değişikliği Referandumunun kaç maddesini uygulanmaya konmak bir yana adını bile anmıyorsunuz?
Beyler ciddi olalım. Kabul ettiğiniz yasalarla Devlet yönetiyorsunuz, aşiret değil.
Bir de şunu anlayın artık. Maymunların değil balıkların bile gözü açıldı. Zokayı yutmuyorlar, yutmayacaklar.!!!
Yüreğiniz pekse, önce Partiler Yasasını ve Seçim Yasasını demokratikleştirin.
Parti başkanlarının politik hegemonyasını (parti başkanlarının politik ağırlığı) sınırlayın.
Ondan sonra Yeni Anayasa kolay iş… Şimdiki anayasa “bu kadar değişikliğe rağmen” Anayasa işlevini yürütemiyorsa, kabahat Anayasa’da değil sizde!
İlle de değiştirmek mi istiyorsunuz?
İşte o zaman halkın gözündeki güvenirliğinizi kanıtlayın! Bir vatandaş olarak görüyorum ki; halk gözündeki siyasî krediniz günden güne düşmektedir. Dikkat edin ki, bu davranışlarınız TBMM’nin itibarına da halel getirmesin!!!
 
Bu arada, Anayasa’sını beğenmediğiniz Kenan Evren ve Tahsin Yalçınkaya için soruşturma açılmış… (Gazetelerden)
11 Eylül 1980 akşamına kadar insanlarımızı kişisel ihtirasları için “sağcı, solcu, dinci, faşist, komünist” diye bölen PİS SİYASETÇİLERE bu suçlarından dolayı soruşturma açıldığını hiç duydunuz mu? ÇUVALDIZI ÖNÜNÜZE GELENE BATIRIRKEN, İĞNEYİ KENDİNİZE BATIRIN BİRAZ.
Görelim bakalım SİVİL ANAYASA    SÖZÜNÜN ARDINDAN CİVCİV Mİ ÇIKACAK KUŞ MU ÇIKACAK.
Ne yazık ki, ben karamsarım. Hiçbir şey çıkmayacak.
Bu yazım “Nasıl bir Anayasa istiyorsunuz?” sorusunun fikir beyan etme özgürlüğü çerçevesinde yazılmış karamsar bir cevabıdır.


9 Ocak 2012  14:40:53 - Okuma: (486)  Yazdır
Haftanın Hit Haberleri

İstatistik