Yazı

Efes Yönetim Planı Çalıştayı
Efes Yönetim Planı Çalıştayı 

Konuk Yazar

Selçuk Belediyesi tarafından Efes antik kentinin yönetim planının oluşturulması için etkin bir çalışma başlatılmış bulunmaktadır. Sayın Belediye Başkanının gayretli ve öz verili çalışmalarıyla başlatılan geniş katılımlı ve uzun soluklu bu girişim Efes antik kenti ve onun ötesinde Selçuk adına çok olumlu bir süreç olarak değerlendirilmektedir.

                 Söz konusu yönetim planının oluşturulmasında temel amaç; UNESCO,nun Dünya Miras Listesine girebilmektir. Unesco; açılım olarak dilimizde, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu olarak karşılığını bulmaktadır. Birleşmiş Milletlerin Ekonomik Sosyal Konseyinin bir kolu olarak 1946 yılında kurulan Unesco aralarında Türkiye,nin de bulunduğu 31 ülke tarafından merkezi Paris’te olmak üzere kurulmuştur. Türkiye’nin Unesco’nun Dünya Mirası Asıl Listesine giren 10 yeri bulunmaktadır.B unlar sırasıyla; İstanbul Tarihi Yarımada,Göreme Mili Parkı ve Kapadokya, Divriği Ulu Cami ve Şifahanesi, Hattuşaş, Nemrut Dağı, Xanthos-letoon, Hierapolis-Pamukkale, Safranbolu, Truva Arkeolojik alanı ve son olarak geçtiğimiz ay listeye alınan Edirne Selimiye Cami’dir. Mimar Sinan’nın ustalık eserimdir dediği günümüzden 450 yıl önce yapılan bu muhteşem eserinde listede yer alması da bir başka gurur kaynağıdır. Efes Antik kendi ise; 1994 yılında Geçici Listeye alınmış ve o tarihten bu yana Asıl Listeye alınmayı beklemektedir.
 
              Asıl Listeye girebilmek için düzenlenen bu çalıştayların ilki 23-24-25 haziran 2011 tarihlerinde ikinciside 27 temmuz 2011 tarihinde gerçekleşmiştir. Çalıştayın amacı; Mevcut antik kent yerleşimi, Artemision, St.john Bazilikası ve Ayasuluk Kalesi’nin Dünya Miras Listesine alınmasını sağlamaktır.Konu ile ilgili olarak geçmişte çeşitli yönetim planı deneyimleri yaşanmış,ancak; bu çalıştay Unesco’nun ön gördüğü doğrultuda, bilimsel verilerin ışığında, ortak akıl teknikleri kullanılarak Antik Kentin temel vizyon stratejilerin belirlenmesi doğrultusunda bir ilki oluşturmaktadır.
 
                 Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği içinde başlatılan bu çalıştaya bilim adamları, paydaşlar ve yöneticiler katkıda bulunmaktadırlar. Çalıştay yasal dayanağını,  2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa 14.07.2004 tarih ve 5226 sayılı kanunla eklenen 2. Ek Maddesinden almaktadır. Ayrıca Söz konusu kanuna dayalı olarak 27.11.2005 tarih ve 26006 sayı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliklede kanunda ön görülen yönetim planı ve alan yönetiminin oluşturulmasında belirlenecek esaslar hüküm altına alınmış bulunmaktadır. İşte bu doğrultuda çalışmalar devam etmekte, çalışmalar sonuçlandırıldığında yönetim planının oluşturulması ve alan yönetimin kurulmasıyla kurumlar arası yetki çatışması ortadan kaldırılacak ve katılımcı yaklaşım eksikliği giderilmiş olacaktır.
 
                Dünya mirası  sözü edildiğinde aklımıza, Tüm Dünyanın kabul ettiği değer ölçülerine uyan,Kültür ve Doğal Varlıklar gelmektedir. Efes Antik Kenti de hiç kuşkusuz bu Dünya Kültür Varlıklarından biridir ve mutlaka bir gün bu listede yerini alacaktır. Bu listede yer alması halinde tanınması daha da artacak, daha çok turist çekecek ve en önemlisi de hak ettiği gerekli mali ve teknik yardımları alabilecektir.
 
                 Başlatılan yönetim planı çalışması koruma amaçlı imar planı çalışması ile birlikte yürütülmektedir. Analitik etütler, katılımcı toplantılar ve bilimsel analizlerle sürdürülen bu toplantıların Eylül sonu itibariyle tamamlanması ve hazırlanacak dosyanın gelecek yılın şubat ayında da Unesco’ya sunulması hedeflenmektedir.
 
Dinçer İNCE
Em. Vergi Dairesi Müdürü

26 Ağustos 2011  16:31:21 - Okuma: (661)  Yazdır
Haftanın Hit Haberleri

İstatistik