Yazı

Rehberce -4-
Rehberce -4- 

Asil S. Tunçer

Rehberlere Yeşil Pasaport...

Yeşil Pasaport Kimlere Verilir?

* Yasama görevinde bulunan, TBMM Eski Üyeleri ve Eski Bakanlara,

* Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda çalışan devlet memurlarına,

* Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda çalışmakta iken emekli olan devlet memurlarına,

* Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp emekli kesenekleri, 1., 2. ve 3. derece üzerinden kesilerek T.C. Emekli Sandığına yatırılan çalışanlara ve bu durumda çalışırken emekli olan sözleşmeli devlet memurlarına,

* Diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile kendi hesaplarına yabancı ülkelere gidenlere,

* Yukarıda ki görevlerde bulunanlardan hak kazanmış emeklilik veya istifa sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara,

* Büyükşehir Belediye Başkanlarına,

* İl ve İlçe Belediye Başkanlarına

* 1. Kademe Belde Belediye Başkanlarına

* Özelleştirme kapsam ve programına alınan/özelleştirilen T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından;

o Özelleştirilmeden önce hususi pasaport alma hakkını elde etmiş bulunmak,

o Kuruluş sermaye onayının en az %51’i devlete ait kamu kuruluşu olmak,

o Sosyal Güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmak,

o Kamu Görevlisi olmak,

o 4603 Sayılı İş Kanununa tabi olmak şartlarının tamamını taşıyan ve bu şartları taşırken Emekli olan veya İstifa eden personellere,

* Yeşil Pasaport ( Hususi Pasaport ) alabilecek durumda bulunan kişilerin eşlerine,

* Yukarıda ki haklara sahip olan kişilerin 18 yaşından küçük erkek ve kız çocuklarına,

* 18 yaşından büyük, çalışmayan, evli olmayan ve hak sahibi ebeveyni ile birlikte ikamet eden (öğrencilik hariç) kız çocuklarına,

* Yeşil Pasaport ( Hususi Pasaport ) almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine (başkası ile evlenmemiş ise), Yeşil Pasaport (Hususi Pasaport) alma hakkı tanınmıştır.


Yeşil pasaport kimlere verilmez? En başta Turist Rehberlerine…

Tüm bunların yanında biz turist rehberlerine yeşil pasaport verilmiyor. Neden? Çünkü biz devlet memuru değiliz. Ben misal Çemizgezek Müftülüğü'nde çalışıyor olsaydım ya da Şebinkarahisar Belediyesi’nde çalışıyor olsaydım yahut Hazro Nüfus Müdürlüğü'nde çalışıyor olsaydım yeşil pasaport almaya hak kazanacaktım. Belki hayatımda hiç yurtdışına çıkmayacak ve hatta pasaportu bile almayacaktım. Olsun! Pasaport almaya hak kazanacaktım ya, o yeter. Devletim de bana bu hakkı verdiği için mutlu olacaktı ben de devlet memuru sıfatını taşıdığım için... (Zaten oldum olası devletin bu ayrımcılığından nefret etmişimdir; bu uygulamadaki mantıksızlığı da kesinlikle anlayamamışımdır).

Maalesef ben bir turist rehberiyim. İşim gereği sektöre adım atar atmaz beş yıl sonra pasaport alıp yurtdışına gittim. Yine işim gereği ortalama yılda üç ülke dolaşıyorum ve yaklaşık bir ay yurtdışında kalıyorum. Bu yüzden de bu üç ülkenin en az biri vize istediğinden de en az yine yılda 1 haftam evrak temin ve konsolosluk randevu ile vize almada geçiyor. Bu her yıl tekrarlayan bir şey. Ev tapum, banka hesaplarım dâhil neredeyse kaç beden don giyiyorum ve ayakkabı numaram kaça kadar hemen birçok konsoloslukta kayıtlı ve biliniyor.

Bu işkenceyi yıllardır çekiyorum ve aynı şekilde benle beraber hemen tüm rehber arkadaşlarımız aynı dertten muzdaripiz. Son bir haftadır yine koltuğumun altında evraklarla konsolosluklarda uğraşıyorum. Ne yazık ki bu duruma beni meslekten daha doğrusu adamdan saymayan devletim itiyor.

‘“İRO çalışma programına aldığı “rehberlere yeşil pasaport verilmesi” konusundaki girişimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve Bakanın şahsına aşağıdaki yazı ile başvuruda bulunuldu. Gelişmeler yakından izleniyor.
“Bakanlığınızdan belge alarak faaliyette bulunan profesyonel turist rehberlerinin; her yıl sabıka kayıtlarının bulunmadığını Bakanlığınıza ibraz ettikleri bilgilerinizdedir.

Yurtdışı turlarda da rehberlik görevi yürüten ve özellikle yurtiçi turlarda Türkiye’yi ve Türk insanını tanıtmak gibi çok önemli bir görevi üstlenen turist rehberleri, ülkemizin turizm ve tanıtım elçileridir ve bir tür kamu görevi yürütmektedirler. Bağlı bulundukları Yönetmelik çerçevesinde “ülke yararına ve milli onura aykırı hareket, söz ve davranışlarda bulunup bulunmadıkları” sürekli olarak Bakanlığınız tarafından denetlenmektedir.

Bu çerçevede, Bakanlık ve ilgili diğer makamlar tarafından belirlenecek belli kıstaslara uyan; örneğin, belirli bir yıl rehberlik hizmeti vermiş, en az birkaç seyahat acentesinden ve/veya kurumdan ve meslek kuruluşundan referanslar getirebilen, sicili temiz olan, herhangi bir disiplin cezası almamış rehberlere hususi (yeşil) pasaport düzenlenmesi konusunda girişimlerinizi takdir ve değerlendirmelerinize arz ederiz.”’

Biz rehberlere kadar ilgisiz birçok kimse yeşil pasaport alabiliyorken biz rehberlere kırmızı veya özel amaçlı ve görevli pasaport değil ama birçok konsoloslukta vize işkencesi yaşatmayan bir yeşil pasaportu çok gören devletimizden ivedilikle bu sorunumuza çare ve çözüm istiyoruz.

Lütfen, yanlış anlaşılmasın! Söz konusu vatandaşlara verilmesin değil, madem bizim kadar gereksinimi olmayanlara veriyorsunuz o zaman bizlere yani en çok lazım olanlara verin bari… Haksız mıyım?

Not: Giriş kısmındaki bilgiler internetteki vize aracı şirketlerin web sayfalarından derlenmiştir. Tırnak işareti içinde kalan metin ise TUREB sayfasından alınmadır.


20 Ağustos 2011  11:50:52 - Okuma: (592)  Yazdır
Haftanın Hit Haberleri

İstatistik