Yazı

Seçim Sonuçları Üzerine… (2)
Seçim Sonuçları Üzerine… (2) 

Yaşar Varış

Seçim Sonuçları Üzerine… (2)

Geçen hafta bu köşede “AKP’nin iktidar olmanın avantajlarını acımasız bir şekilde kullandığını, Devletin bakanlıklarını, araç ve gereçlerini, bürokratlarını, parasını besleyip büyüttüğü yazılı ve görsel medyayı, “ oy yoksa hizmet yok” şantajını, kısaca amaca giden yolda ne varsa yaptığını, ;nedeni ne olursa olsun AKP’nin seçimden büyük bir zaferle çıktığını, seçim sonuçları sosyal demokrat kitleleri yeterince memnun etmediyse de CHP nin yine de seçimden kazançlı çıktığını, bunda genel başkanın bir kusurunun olmadığını, büyük bir özveri ile çalıştığını, genel merkezin ilk defa her konuda ayrıntılı projeler hazırlayıp halka sunduğunu, zamanın kısa oluşu ve parti örgütlerinin çoğu yerde partinin söylemlerini halka anlatmadıklarını belirtmiş; şimdi ne yapılmalı sorusunun yanıtlarını da bu haftaki yazıma konu edeceğimi belirtmiştim.
Bu arada Başta eski genel başkanımız Deniz Baykal ve Eski genel sekreterimiz Önder Sav’ın da olağanüstü kongre isteklerinin zamansız ve yararsız olacağını, partiye zarar vereceğini belirtmiştim.
Sosyal demokrat partiler kendi içinde eleştiri ve özeleştiri mekanizmasını işleten partilerdir.
 Eğer parti bunca olumsuzluklara, karşın halkın büyük çoğunluğunu arkasına alıp iktidar olamıyorsa bunun nedenlerini kendi içinde aramalıdır. Gerekirse öz eleştiri yapmalıdır. Bunu da parti disiplini içinde, partinin yetkili organlarında yapmalı, basın önünde konuşup, partiye zarar vermemelidir.
Bir seçmen ve yıllardır partinin içinde olanları izleyen bir kişi olarak benim değerlendirmelerim şöyledir.
1) Alınan sonuç kesinlikle hezimet değildir. CHP için başarı iktidar anlamına gelir ama kısa bir süre içinde, devletin tüm organlarını lehine kullanan bir partiye karşı alınan bu sonuç da küçümsenecek bir başarı değildir.
2-Milletvekili adayı belirlemeleri tamamen ön seçimle yapılmalı, yerel adaylara öncelik verilmelidir. Genel merkez gerekli gördüğü kişileri kontenjan hakkını kullanarak seçtirmelidir.
3-Parti sivil toplum örgütleri ile özellikle emek ağırlıklı örgütlerle sıcak temas içinde olmalı, parti programlarını ve projelerini hazırlarken onların görüş ve isteklerine  yer vermelidir.
4-CHP parti örgütlerinin çoğu sosyal Demokrat bir parti örgütlenmesinden anlayışından uzaktır. Birçoğu yıpranmış ve kitlelerle bağ kuracak, onları partiye yönlendirecek yapıda değildir. Çalışmadığı, üretken olmadığı anlaşılan örgütler derhal işten el çektirmeli, yerlerine o yörede sevilen, sayılan, partiyi güçlendirecek, birleştirecek özelliklere sahip partililer getirilmelidir.
5)Parti içinde yeniden örgütlenmeye gidilmelidir. İl ve İlçe örgütlerinde Kadın ve gençlik kolları yeniden yapılandırılarak aktif hale getirilmelidir. Ayrıca, il ve ilçe örgütlerine bağlı olarak belde örgütleri gibi mahalle örgütleri,  sokak temsilcileri, köylerde köy temsilcileri atanmalıdır.. Bu kişiler parti içi eğitimden geçirilmeli, partinin programı, projeleri önce onlara anlatılmalıdır.
6) Yine İl ve ilçe örgütlerinde yönetime bağlı olarak çalışacak Eğitimci, Sağlıkçı, Hukukçu, işçi, Emekli gibi gruplar oluşturulmalı bu gruplardan çok yönlü olarak yaranılmalıdır.
Örneğin eğitimciler grubu partiye sempati duyan emekli öğretmeleri örgütlemeli, liseye, üniversiteye hazırlanacak öğrencilere ücretsiz kurslar düzenlemelidir.
Aynı şekilde Hukukçular, partili arkadaşların hukuki sorunlarının çözümünde, sağlık komisyonunda görevli arkadaşlarımız da partililerin sağlık sorunlarının çözümünde onlara yardımcı olmalıdır.
Bu tür çalışmalarla parti sürekli aktif ve seçime hazır bir vaziyette tutulmalıdır.
Özetle; Seçim sürecinde yapılan çalışmalar, alınan sonuçlar partinin yetkili organlarında değerlendirilmeli, yapılan yanlışlar varsa bunlardan dönülmeli, örgütte çalışmayan birimler yeniden yapılandırılmalıdır.
Bunları yaparken demokratik-Merkeziyetçilik ilkesi işletilmeli, parti disiplin içinde önümüzdeki yerel seçimlere hızla hazırlanmalıdır.
Geçmişte olduğu gibi sık sık olağanüstü kongreler yapılarak partinin kan kaybetmesine fırsat verilmemelidir.
CHP; ülkede Cumhuriyeti kurmuş, Türk halkını çok partili hayata geçirmiş, demokrasinin, laikliğin, tam bağımsızlığın, temel hak ve Özgürlüklerin sembolü olmuş bir partidir. Bu partiye kişisel hırsları için kimsenin zarar vermeye hakkı ve yetkisi yoktur.22.06.2011


22 Haziran 2011  19:25:45 - Okuma: (469)  Yazdır
Haftanın Hit Haberleri

İstatistik