Yazı

5 Nisan Avukatlar Günü…
5 Nisan Avukatlar Günü… 

Yaşar Varış

Her mesleğin dünya çapında veya ulusal çapta kutlanan özel günleri vardır.

10 Nisan Polisler günü, 14 Mart doktorlar günü, 24 Kasım veya 5 Ekim Öğretmenler günü gibi.
5 Nisan da ülkemizde avukatlar günü olarak kutlanıyor.
Neden 5 Nisan?
Bu sorunun tam bir yanıtı yok bildiğim kadarı ile.
Tüm baro başkanları 5 Nisan 1958 tarihinde  İzmir’de yaptıkları toplantıda BAROLAR BİRLİĞİ’nin kuruluşuna karar vermişlerdir. Bu nedenle mi, yoksa 5 Nisan 1878 tarihinde İstanbul Barosunun ilk genel kurul toplantısı yapılmış 0 nedenle mi bilinmiyor. Ama her yıl 5 Nisan ülkemizde avukatlar günü olarak kutlanıyor.
Aslında yılda bir defa da olsa her meslek grubu mensuplarının bu özel günlerde sorunlarını tartışması, çözüm yollarının aranması, çözüm için kamuoyu yaratılması yararlı oluyor düşüncesindeyim.
Geçmiş yıllarda 5 Nisan da  yemekler düzenlenir, eğlenilir, neşe ile kutlanırdı. Ama ülkemizdeki son gelişmeler, savunma üzerindeki baskılar, yargı bağımsızlığının hiçe sayılması, yargının siyasallaştırılması 5 Nisan kutlamalarının şeklini de değiştirdi.
Bunun nedenlerini ele alırsak;
Birincisi, Ülkemizde hak aramak çok zorlaşmıştır. Adalet hizmeti çok pahalı hale gelmiştir. Örneğin, başvuru, dava harçları,keşif masraflar temyiz harçları çok fazladır.Dün basından öğrendiğime göre devlet ceza davalarının temyizlerinden de  harç alacakmış. Gerekçesi ise iş yükünü azaltmakmış. Hâlbuki ceza yargılaması bir kamu hizmeti idi,ücretsiz idi.
İkincisi, Yargı bağımsızlığı zedelenmiş, yargı siyasallaşmıştır.
Kuvvetli karşısında mağdur olan vatandaşların sığınacağı tek yer yargıdır.Toplumda kuvvetli olan güçlerin başında devlet gelir.Devlet vatandaşa karşı bir haksızlık yaptığında vatandaş avukatı aracılığı ile yargıya başvurup hakkını arar.
Yargı bağımsızlığını yitirip, siyasi iktidardan yana tavır koymaya başladığında toplumda adalet duygusu yara alır,yargıya güven kalmaz.
Diğer bir neden de Özel yetkili savcı ve mahkemeler hukuk kurallarını hiçe saymaktadırlar. Bu mahkemeler adeta siyasi iktidarın koruma organı gibi hükümeti ileştiren herkes hakkında dava açmakta, tutuklama kararları vermektedir.
Dünyanın her yerinde ve bizim yasalarımızda “tutuklama bir tedbirdir”. Bizde ise uzun süren tutuklamalar adeta cezaya, infaza dönüşmüş durumdadır. Yargılamalar yıllarca sürmektedir.”Geciken adalet değildir” sözü günümüze aynen uymaktadır.
Vatandaşlar zamanında yapılmayan duruşmalar, geciken davalar, pahalı hak arama nedeniyle yargıya gitmekten çekinir hale gelmiştir.
Bir toplum için en büyük tehlike vatandaşın adalete olan güvenin sarsılmasıdır.
Tüm bu sıkıntıların orta yerinde avukatlar bulunmaktadır.
Avukatlık mesleği kutsaldır. Çünkü avukatlar genelde haksızlığa uğrayan kişilerin vekilleridir. Bu nedenle halkın sıkıntılarını yakından bilmektedirler.
Avukatlar,Ekonomik olarak da zor duamdadırlar. Nerede ise her ile açılan Hukuk fakülteleri ile sayıları hızla artmakta, yeni mezun olan avukatlar, büro açmakta, iş bulmakta zorlanmaktadırlar.
Bu nedenle ülkemizde bu sene 5 Nisan avukatlar günü; kutlamadan daha çok, yargı bağımsızlığına, hukukun üstünlüğüne ve savunma hakkına karşı yapılan saldırıları, düzenlemeleri eleştirme günü olarak geçirilmiştir..
Bu günlerin de geçeceği, kuvvetler ayrılığı ilkesinin gelişmiş demokrasilerde olduğu gibi titizlikle uygulandığı, yargının bağımsız olarak görev yaptığı demokratik bir toplum özlemi ile tüm meslektaşlarımın avukatlar gününü kutluyorum. 05.04.2011

6 Nisan 2011  23:46:31 - Okuma: (975)  Yazdır
Haftanın Hit Haberleri

İstatistik