Arkeoloji Öğreniminin Gizemi, Püf Noktaları

Arkeoloji Öğreniminin Gizemi, Püf Noktaları

Haber
8 Ağustos 2018  09:29:06 - Kategori: Selçuk - Okuma: 1633

“Arkeoloji Nedir? Eski kültür ve uygarlıklardan geriye kalan her türlü alet, malzeme, ev eşyaları ve sanat yapıtları gibi maddi kalıntıları inceleyen eskinin bilimidir.”

 Arkeolojik açıklama , sunum, tanıtım yapmadan önce Arkeoloji ile ilgilenen, geçmişe merak salan herkes için bir takım önerilerde bulunmak istiyorum. Geçmişin, daha doğrusu geçmiş dönemlerde insanoğlunun nasıl bir yaşam sürüp bu günlere geldiğini daha iyi anlamak ve geçmişi yorumlayabilmemiz için öncelikle Arkeoloji’nin tanımından yola çıkılmalı hangi yerleşim alanı ile kültürel izler hakkında bilgi edinmek isteniyorsa bölgenin kronolojisi aynı zamanda o bölgeye ait coğrafik yapı ve iklimsel özellikler ile ilgili bir hazırlık yapıldığında Arkeolojik veriler daha iyi kavranır ve zihinde kalıcı olur. İnsanın yaşamı doğal çevre, hava koşulları hatta bitki örtüsü(flora) ve hayvansal popülasyon(fauna) ile bir bütündür.

Bu güne değin memleketim olan Selçuk/Efes’in Tarihi, kronolojisi haliyle geçmişi ile ilgili eleştiriler aldım. Bir çok arkadaşım ve Selçuk’un geçmişine dair sohbet ettiğim yakınlarım Efes’in Tarihi’nin çok uzun olduğunu, olayların akış sırasını takip etmekte güçlük çektiklerini , sıkıldıklarını ifade ettiler. Ezberlemeye çalışanlar olmuş ancak bu köklü birikimi ezberlemek daha da hatalı çünkü; ezberlenen bilgi çok çabuk unutulur. Bilgi, ezber sırasında daha da sıkıcı hale gelebilir. Arkeolojik bilgiyi, bütünü, verileri çabuk öğrenip zihinde tutmanın en belirgin yolu, bu işi bir zorunluluk olmaktan çıkarıp geçmiş medeniyetlerin zaman içindeki yaşam biçimlerine(kültür) olan meraktır. Akabinde biraz önce de değindiğim teknik bilgi de ön planda tutulursa zaman dizin(kronoloji) ve insanoğlunun geçmişten günümüze süre gelen yaşantısı kolayca kavranacak, zihinde kalıcı olacaktır.
 
                                                                                          Muharrem SERDAROĞLU

                                                                                                       Arkeolog


Haber

Selçuk

Thorax Dağı Zirvesine Zorlu Yürüyüş

Zirve Dağcılık Selçuk Şubesi'nin düzenlediği Thorax Dağı Doğa Yürüyüşüne katılan 28 yürüyüşçü zorlu faaliyeti başarı ile tamamladılar.

Haftanın Hit Haberleri

İstatistik