Meander Motifinin Anlamı

Meander Motifinin Anlamı

Haber
31 Temmuz 2018  13:49:01 - Kategori: Selçuk - Okuma: 2777

Su, yeniden doğuşun, bedensel ve ruhsal yenilenmenin, yaşamın sürekliliğinin, bereket, soyluluk, bilgelik, saflık ve erdemin sembolüdür.

 Meander motifi, adını Menderes Nehri'nin kıvrımlarından almıştır. Çok değişik biçimlerde gösterilebilmektedir. Antik çağ sanatına Geometrik dönemde giren, Ionia kökenli ve köşeli geometrik kıvrımlardan oluşan dolgu, süsleme motifidir. Kökenleri Ionia'nın Menderes ırmağının geçtiği bölgelerine dayanır ki; bu bölgenin halkı Erken Arkaik dönemden beri sanat konusunda oldukça başarılı ve yaratıcı olmuşlardır. Motifin Menderes ırmağının akışının ve kıvrımlarının gözlemlenmesinden doğduğu söylenir. İsmi de buradan gelmektedir. Bir dolgu motifi olarak meander, Arkaik sanatta gelişimini tamamlamış, bundan sonra Klasik ve Hellenistik sanatta da kullanımı sürmüştür. Etkisinin Roma sanatına ve sonraki dönemlerde de neoklasik akıma yansımış olması meanderi Antik Çağ’ın en çok el üstünde tutulan motiflerinden biri olarak gösterir.

 
Muharrem SERDAROĞLU

Arkeolog


Haber

Selçuk

Thorax Dağı Zirvesine Zorlu Yürüyüş

Zirve Dağcılık Selçuk Şubesi'nin düzenlediği Thorax Dağı Doğa Yürüyüşüne katılan 28 yürüyüşçü zorlu faaliyeti başarı ile tamamladılar.

Haftanın Hit Haberleri

İstatistik