Efes’in Tarihi: (Apasas’tan Selçuk’a)

Efes’in Tarihi: (Apasas’tan Selçuk’a)

Haber
27 Temmuz 2018  14:18:35 - Kategori: Selçuk - Okuma: 1254

Çukuriçi Höyük’teki son kazılar Selçuk’un tarihini yaklaşık 8600 yıl önceye götürüyor.

Burada Bronz(Tunç) Çağı sonuna kadar süren yerleşim bir şekilde bugünkü Ayasuluk Tepesi’ne taşınıyor ve devam ediyor. M.Ö . 2.binin ikinci yarısına ait Hitit belgelerinde söz edilen Apasas adlı kent , olasılıkla ortaya çıkan buluntular; Hitit İmparatorluk döneminde Batı Anadolu’da onlara yarı bağımlı Arzawa –Mira krallığının başkenti olan Apasas’ın Ayasuluk Tepesi olduğunu göstermektedir .

Efsaneye göre Efes, M.Ö .1000’li yıllarda Atina Kralı Kodros ‘un oğlu Androklos tarafından Panayır dağının eteklerinde kurulmuştu. Şehrin İon’lar öncesi nüfusunu Kar, Leleg, Lyd gibi Anadolulu halklar oluşturuyordu. Antik kaynaklarda Amazonlarca kurulduğu belirtilen Apasa’nın Alope, Ortygia, Amorge ,Smyrna, Trakhia, Haimonion, Ptelia gibi değişik adlar taşıdığı belirtilse de ,şehrin tarihte en çok bilinen adı Ephesos olmuştur.
Lydia Kralı Kroisos tarafından M.Ö.560 yıllarında, Artemis tapınağı çevresindeki ikinci Efes‘e zorla taşınan kent , Küçük Menderes’in alüvyonlarıyla dolup bataklığa dönüştüğü için Büyük İskender’in haleflerinden Lysimakhos tarafından ise bugünkü yerine taşınır. Panayır ve Bülbül dağları arasındaki vadiye kurulan yeni kentin çevresi 9 km. uzunluğunda ve 10 m. yüksekliğinde bir surla kuşatılmıştır.
Birbirini dik kesen caddelerden oluşan , modern şehircilik anlayışına uygun olarak inşa edilmiş bu yeni kente Lysimakhos ,karısı Arsinoe’nin adını vermiş ancak kent sonrasında  tekrar EFES adına kavuşmuştur. Bizans Çağı’nda     limanın dolması kentin son kez yer değiştirmesine neden oldu ve böylece Efes’liler kentin ilk buluntularına     rastlanan Ayasuluk Tepesi’ne geldiler. Bunun en önemli nedeni St.Jean’ın mezarının burada olması ve mezar üzerine önemli bir kilisenin inşa edilmiş olmasıydı.M.S. 7. y.y.’dan itibaren bugünkü Selçuk Kalesi’nin bulunduğu Ayasuluğ Tepesi civarında şekillenmeye başlayan yeni kentin adı ise St. Jean’a verilen ad olarak Hagios Theologos(Kutsal İlahiyatçı)olmuştur.
Türklerin bölgeye geldikleri 14.y.y. başlarından itibaren “Hagios Theologos” olarak geçen yerleşimin adı AYASULUĞ      /AYASULUK olarak geçmektedir.
Aydınoğulları Dönemi’nde bir süre beylik merkezi olan Ayasuluğ ; Cenevizlilerle yapılan ticari anlaşmalarda ALTO LUOGO olarak geçmektedir.
Osmanlı Dönemi’nde de AYASULUĞ/AYASULUK adı kullanılmaya devam etmiştir. Aydınoğulları Dönemi’nin mamur kentinin yıkılmaya yüz tutmaya başlaması üzerine Osmanlı Dönemi’nde VİRANŞEHİR dendiği de olmuştur . Bazı XVII.y.y. kaynaklarında” AKÇAABAD NAM-I DİĞER AYASULUĞ”şeklinde ifadeye de rastlanmaktadır. AKINCILAR adı ise nahiye merkezi olan köyün adı olarak karşımıza çıkmaktadır.
SELÇUK adı ise İttihat ve Terakki Partisinin genel politikası olan milliyetçiliğin etkisini her alanda gösterdiği , bu etkinin bir sonucu olarak bazı kaza ve köylerin adlarını değiştirdiği dönemde verilmiştir. 16 Kasım 1914’te Ayasuluğ ismi Selçuk olarak değiştirilmiş ve 1941 de kapatılana kadar Şirince Belediyesi’ne bağlı kalmıştır.1 Ocak 1943 tarihi   itibariyle Kuşadası kazası , Akıncılar Nahiye merkezi olan Selçuk’ta , Belediye teşkilatı 57 personelle kuruldu.
 
19 Haziran 1957 tarihinde ise Kuşadası Kazası AYDIN Viyaletine bağlanmış, Selçuk ise İZMİR İli’ne bağlı ilçe statüsüne kavuşmuştur.


Haber

Selçuk

Thorax Dağı Zirvesine Zorlu Yürüyüş

Zirve Dağcılık Selçuk Şubesi'nin düzenlediği Thorax Dağı Doğa Yürüyüşüne katılan 28 yürüyüşçü zorlu faaliyeti başarı ile tamamladılar.

Haftanın Hit Haberleri

İstatistik